Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu lõpetas eile, 19. veebruaril 2013 kultuurikomisjoni algatatud erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu 343 SE esimese lugemise ja määras muudatusettepanekute tähtajaks 5. märtsi kl. 17.15.

Erakooliseadus sätestab, et erakooli õppekeel määratakse erakooli põhikirjas, ühisõppekava korral ühisõppekava koostöölepingus. Kavandatava muudatusega täiendatakse erakooliseadust põhimõttega, et kui erakooli osanik, aktsionär, asutaja või liige on riik või kohalik omavalitsus, siis lähtutakse tema peetava põhikooli ja gümnaasiumi õppekeele määramisel põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega kehtestatud nõuetest. Sellise täienduse eesmärgiks on välistada võimalus, et kohalik omavalitsus hoidub eraõigusliku juriidilise isiku asutamise kaudu kõrvale õppekeele nõuetest, mis on munitsipaalkoolile üldreeglina sätestatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses.
 

Kultuurikomisjon algatas eelnõu 2012. aasta 17. detsembril tulenevalt Riigikogu 2012. aasta 13. septembri otsusest toetada õiguskantsleri ettepanekut eestikeelse hariduse piisavast kättesaadavusest. Vastavalt Riigikogu kogu- ja töökorra seaduse § 152 tegi Riigikogu esimees kultuurikomisjonile ülesandeks algatada eelnõu erakooliseaduse kooskõlla viimiseks Eesti Vabariigi põhiseadusega.  2012. aasta 2. juulil tegi õiguskantsler Riigikogule ettepaneku viia erakooliseaduse § 15 lõige 1 kooskõlla põhiseaduse § 37 lõike 1 esimese lause ja § 37 lõike 4 esimese lausega nende koostoimes põhiseaduse §-ga 14. Õiguskantsleri ettepaneku kohaselt on erakooliseaduse § 15 lõige 1 põhiseadusvastane osas, milles see lubab avalikule võimule kuuluvas erakoolis anda eestikeelse õpetuse asemel õpetust muus keeles eelnevalt kontrollimata, kas võõrkeelse hariduse andmisel on riik taganud igaühe õiguse saada eestikeelset õpetust.

Riigikogu stenogrammi vaata siit

Eelnõu materjale vaata siit

Seotud uudised:
14.09.2012: Riigikogu arutas õiguskantsleri ettepanekut eestikeelse hariduse kättesaadavuse   piisavusest
10.09.2012: Kultuurikomisjon arutas üldhariduse küsimusi
 

Komisjoni esindaja:
Paul-Erik Rummo
Kultuurikomisjoni liige
Eesti Reformierakonna fraktsioon
Tel: 6316575
E-post: Paul-Eerik.Rummo@riigikogu.ee

Vastutav nõunik:
Atko-Madis Tammar
Kultuurikomisjoni nõunik
Tel: 6316482
E-post: Atko-Madis.Tammar@riigikogu.ee 

 

Tagasiside