Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kultuurikomisjoni 16. septembri 2013.a. istungil osalesid Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu esimees Igor Gräzin, aseesimees Maria Alajõe ning nõukogu liikmed Riigikogu liige Mart Meri ja Tallinna Ülikooli infoteaduste instituudi professor Sirje Virkus.  

Nõukogu esimees Igor Gräzin andis ülevaate Rahvusraamatukogus viimastel aastatel tehtud mahukatest tehnilistest renoveerimistöödest ning nõukogus arutelu all olevatest küsimustest. Rahvusraamatukogu teavikute säilitamistingimused on kaasaegsel tasemel tagatud, mistõttu hetkel tegeletakse kataloogiportaalidega. Arutelu alla on võetud Rahvusraamatukogu ruumiprogramm – Rahvusraamatukogus on ruume, mis vähese ümberkorraldamise abil suurendaksid külastajate lugemismugavust ja toetaksid Rahvusraamatukogu kui kultuurikeskuse tegevust. Näiteks saaks lugemiskabiinide lammutamisega luua paindlikumad õpetamisvõimalused külalisõppejõududele. Hoone pööningukorrusel oleks võimalik anda ruume teatri väikevormidele. Suurema tähelepanu all on Rahvusraamatukogu turundustegevus.

Nõukogu aseesimees Maria Alajõe kirjeldas Rahvusraamatukogu tegevust parlamendiraamatukoguna. Riigikogu liikmete rahuloluuuringud annavad sellele tegevusele väga kõrge hinnangu. Rahulolu teenuse kvaliteediga ja päringute lahendamisega on ajas järjest kasvanud. Väga rahul ollakse ülevaadetega „Nädal meedias“ . Komisjoni liikmed tunnustasid ka arhiivisäilikute tellimise võimalust Riigikogusse ning kultuuriajakirjade digitaliseerimisprotsessi kiiret edenemist.

Mart Meri tõi välja, et Rahvusraamatukogu eelarve vajab jätkuvalt tähelepanu, sest 2008 – 2010. aasta eelarvelised vähenemised piiravad Rahvusraamatukogu arenguvõimalusi. Komisjoni liikmed huvitusid, kuidas on edenenud 2014. aasta eelarveläbirääkimised. Kultuurikomisjon peab jätkuvalt oluliseks selguse loomist avalik-õiguslike isikute eelarveläbirääkimiste protsessis.

Sirje Virkus ütles, et Rahvusraamatukogu on erialaselt professionaalne asutus ning lisaks veel ka kultuurikeskus. Rahvusraamatukogu on Tallinna Ülikooli raamatukogunduse üliõpilastele väga heaks praktikabaasiks.

Küsiti, kas Rahvusraamatukogul on kavas pöörata rohkem tähelepanu maakonnaraamatukogude juhendamisele. Gräzini sõnul on sellise nõustamiskeskuse väljaarendamine kindlasti üks tegevusi.

Kultuurikomisjon kavandab kohtuda ka Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu ja Rahvusooper Estonia nõukogu liikmetega.

 

Angelika Berg
Nõunik-sekretariaadijuhataja
Tel: 6316483
E-post: Angelika.Berg@riigikogu.ee 

 

 

Tagasiside