Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu lõpetas 12. novembril  2014 sotsiaalmaksuseaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (729 SE) teise lugemise.

Eelnõuga lahendatakse osa doktoriõppe efektiivsust mõjutavatest probleemidest ja tagatakse doktorantidele seni puuduv sotsiaalne kindlustatus. Sotsiaalmaksuseaduse muudatus toob kaasa täiendava isikustatud sotsiaalmaksu liigi lisandumise maksusüsteemi. Muudatuse kohaselt hakkab riik maksma sotsiaalmaksu isiku eest, kes saab doktoranditoetust õppetoetuste ja õppelaenu seaduses sätestatud tingimustel. Perioodide eest, mil doktorant toetust ei saa, ei maksta ka sotsiaalmaksu. Muudatuste järgselt on doktorandile tagatud sotsiaalmaksuna makstud summade kajastamine riiklikus pensionikindlustuse registris ja nende arvestamine pensioniarvestuses. Eelnõu jõustumisel kuuluvad ka doktoranditoetus ja sellelt makstud sotsiaalmaksusummad vanemahüvitise arvestuse hulka. Ravikindlustuse seadust täpsustatakse tulenevalt sotsiaalmaksuseaduse muudatusest, et vältida olukorda, mil riik tagab ravikindlustuskaitse doktoranditoetust saavatele doktorantidele nii toetuse pealt sotsiaalmaksu makstes kui ka ravikindlustuse eelarve kaudu.           

Eelnõu suunati kolmandale lugemisele, mis toimub 19. novembril 2014

 

Eelnõu materjale vaata siit

Riigikogu stenogrammi vaata siit

 

Seotud uudised: 

16. 10: Riigikogus läbis esimese lugemise doktorantidele sotsiaalset kindlustatust tagav seaduse eelnõu

6. 10: Kultuurikomisjon toetab üliõpilaste toetuste muudatusi

 

Komisjoni esindaja:
Tiina Lokk-Tramberg
Kultuurikomisjoni liige
Eesti Reformierakonna fraktsioon 
Telefon: 6316610 
E-post: Tiina.Lokk-Tramberg@riigikogu.ee

 

Vastutav nõunik: 
Angelika Berg
Nõunik-sekretariaadijuhataja 
Tel: 6316483
E-post: Angelika.Berg@riigikogu.ee

    

Tagasiside