Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon uuris eelmise aasta lõpus küsimustiku abil opositsiooni kaasamist otsustusprotsessi kohalikes omavalitsustes ja leiab saadud tagasiside põhjal, et kehtiv seadus on mitmeti tõlgendatava ja vajab õigusselguse huvides täpsustamist.

Komisjon saatis kohalike omavalitsuste volikogudele tagasiside järelepärimisele opositsiooni kaasamisest otsustusprotsessi ning Rahandusministeeriumi juures tegutsevale ekspertkomisjonile ettepanekud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse täiendamiseks.

Komisjoni esimees Katri Raik avaldas heameelt, et paljudes kohalikes omavalitsustes töötavad koalitsioon ja opositsioon konstruktiivses koostöös. „Samas on põhjalikumal süvenemisel ootamatult suur küsimuste ring, mis vajab kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses täpsemat reguleerimist,“ ütles Raik.

Raik tõi näiteks volikogude koosseisude komisjonides proportsiooni koalitsiooni ja opositsiooni vahel, volikogu liikmete õiguse saada oma tööks vajalikku infot ja liikmete kaebenõude seadustamise. Veel on vajadus täpsustada konkursi korraldamist kohaliku omavalitsuse hallatava asutuse juhi või sihtasutuse juhi ametikohale. 

Raik märkis, et kohalike omavalitsuste efektiivne ja demokraatlik toimimine on korruptsiooni ennetamise oluline meede ja seetõttu on vajab täpsustamist ka kohaliku omavalitsuse korralduse seadus, mille muutmise eelnõu väljatöötamisse on komisjon valmis panustama. 

Korruptsioonivastane erikomisjon asus seisukohale, et omavalitsusi puudutava seadusandlusega tegelemine peab olema Riigikogu sügishooaja selge prioriteet, sest järgmised kohalike omavalitsuste valimised on juba oktoobris 2021 ja selleks ajaks on vajalik tagada uutele kohalike omavalitsuste volikogudele töörahu ja võimalus tegutseda selges ja üheselt mõistetavas õiguskeskkonnas.     

Tagasiside