Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu keskkonnakomisjoni 20.01.2014. a istungil tutvustati ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse muutmise seaduse eelnõud (569 SE). Eelnõu eesmärk on ajakohastada vee-ettevõtja määramise regulatsiooni. Vee-ettevõtja ülesandeks on varustada võrguga liitunud kinnistut veega ning korraldada reovee ärajuhtimist ja puhastamist. Seni on vee-ettevõtja määramine toimunud konkurentsiseaduse kohase eri- või ainuõiguse andmise teel vastavalt Vabariigi Valitsuse kehtestatud korrale.

Konkurentsiseaduse 1. jaanuaril 2014. aastal jõustunud muudatuse kohaselt kohaldatakse eri- või ainuõiguse andmisele edaspidi riigihangete seaduses sätestatud kontsessiooni nõudeid. Seetõttu tehakse eelnõuga vastav parandus ka vee-ettevõtjate osas.

Samuti sätestatakse, et edaspidi saab vee-ettevõtjat määrata kuni 12 aastaks, senise 5 aasta asemel. See arvestab paremini kohaliku omavalitsuse kohustusega koostada ja kinnitada ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kava vähemalt 12 aastaks. Kuna vee-ettevõtja tegevus oleneb otseselt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavast, siis ka maksimaalne hankelepingu kestus peab olema seotud arendamise kava kestusega.

Eelnõu tutvustamisel osalesid Keskkonnaministeeriumi asekantsler Harry Liiv, veeosakonna peaspetsialist Galina Danilišina ja õigusosakonna jurist Elina Saunanen.

Riigikogu keskkonnakomisjon määras ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse muutmise seaduse eelnõu menetlemisel juhtivkomisjonipoolseks ettekandjaks keskkonnakomisjoni aseesimehe Karel Rüütli.

Keskkonnakomisjon otsustas teha Riigikogu juhatusele ettepanek võtta ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse muutmise seaduse eelnõu (569 SE) esimesele lugemisele 29.01.2014. a, teha ettepanek esimene lugemine lõpetada ning määrata eelnõule 569 SE muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 12.02.2014. a kell 17.15.
 

Tagasiside