Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Keskkonnakomisjoni 24.10.2011 istungil tutvustasid Riigikontrolli esindajad Keskkonnaministeeriumis ja selle haldusalas läbi viidud auditute tulemusi.

Riigikontrolli aruande „Keskkonnaministeeriumi 2010. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus“ kohta andsid selgitusi Riigikontrolli finantsauditi osakonna peakontrolör Ines Metsalu ja auditijuht Krista Zibo ning Keskkonnaministeeriumi asekantsler Andres Talijärv ja rahandusosakonna juhataja Kalju Kukk.
Aruanne on valminud 15. juunil 2011. Riigikontroll auditeeris Keskkonnaministeeriumi 2010.aasta raamatupidamise aastaaruande õigusust ja tehingute vastavust olulisematele õigusaktidele, et kasutada tulemusi riigi majandusaasta koondaruandele hinnangu andmiseks. Lisaks vaatas Riigikontroll, kas ministeeriumis ja tema valitsemisalas on toimiv sisekontrollisüsteem, mis loob eeldused investeeringuteks ja tööjõukuludeks eraldatud raha sihipärane kasutamiseks, varade säilimiseks ja heaperemehelikuks kasutamiseks.

Riigikontrolli aruande „Arvestus riigimetsast raiutud puidukoguste üleˮ kohta andsid selgitusi Riigikontrolli tulemusauditi osakonna peakontrolör Tarmo Olgo ja audiitor Matis Mägi ning Keskkonnaministeeriumi asekantsler Andres Talijärv ja RMK juhatuse liige Tiit Timberg.

Aruanne on valminud 3. juunil 2011. Riigikontroll auditeeris, kas RMK arvestus riigimetsast raiutud ja ostjatele müüdud puidu koguste üle on läbipaistev ja kontrollitav ning kas RMK sisekontrollisüsteem tagab kogu raiutud puidu jõudmise ostjani.  

 

Tagasiside