Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Välisõhu kaitse seaduse ja sellega seotud teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (104 SE), esimese lugemise ettevalmistamine

Selgitusi eelnõu kohta andsid Keskkonnaministeeriumi kliima- ja kiirgusosakonna juhataja Meelis Münt ja peaspetsialist Reeli Jakobi.

Eelnõu kohaselt võtab välisõhu kaitse seaduse ja sellega seotud teiste seaduste muutmise seadus Eesti õigusesse üle nõuded, mille seab Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/31/EÜ, milles käsitletakse süsinikdioksiidi geoloogilist säilitamist ning millega muudetakse nõukogu direktiivi 85/337/EMÜ ja direktiive 2000/60/EÜ, 2001/80/EÜ, 2004/35/EÜ, 2006/12/EÜ, 2008/1/EÜ ning määrust (EÜ) nr 1013/2006.
Keskkonnakomisjon otsustas teha Riigikogu juhatusele ettepaneku võtta eelnõu esimene lugemine Riigikogu täiskogu päevakorda 25. 10. 2011 ja määrata muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 08.11.2011 kell 16.00.

 
Ühise kalanduspoliitika reformi pakett (ÜKP), arvamuse andmine ELAK-ile
 
Ühise kalanduspoliitika reformi paketti tutvustasid komisjonile Põllumajandusministeeriumi kalamajandusosakonna juhataja Madis Reinup ja Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna juhataja Ain Soome.
 
Dokumentide eesmärk on määratleda uue perioodi kalanduspoliitika. ELi ühise kalanduspoliitika põhjaliku reformimise ettepanekutes on Euroopa Komisjon võtnud suuna põhjalikele muutustele Euroopa kalanduse haldamises. Ettepanekutega pannakse kalanduse valdkond põhinema ökosüsteemsel lähenemisel, arvestades kalavarusid ning kalapüügi mõju keskkonnale. Ettekandjad nentisid, et suures osas on Euroopa Liidu uue kalanduspoliitika põhimõtteid Eesti oma kalandusalases korralduses juba rakendanud.
 
Keskkonnakomisjon nõustus põhimõtteliselt kalanduspoliitika reformipaketiga.
 
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse eelnõu, millega kehtestatakse Läänemere lõhevarude ja kõnealuste varude püügi mitmeaastane kava, arvamuse andmine ELAK-ile
 
Määruse eelnõu kohta andis selgitusi Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna juhataja Ain Soome.
Määrusega kehtestatakse mitmeaastane kava ja meetmete pakett Läänemere lõhevarude kaitseks ja kasutamiseks. Eelnõu eesmärgiks on  tagada seni säilinud ligemale 30 algupärase lõhepopulatsiooni säilimise Läänemeres ja nende kasutamise maksimaalsel jätkusuutlikul tasemel, mis kindlustab selle liigi populatsioonide ja populatsioonisisese geneetilise mitmekesisuse. Algse unikaalse lõhepopulatsiooniga jõgedeks on näiteks Pärnu, Keila, Vasalemma ja Kunda jõed.
Keskkonnakomisjon nõustus põhimõtteliselt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse eelnõuga, millega kehtestatakse Läänemere lõhevarude ja kõnealuste varude püügi mitmeaastane kava.
 
Tagasiside