Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu keskkonnakomisjoni ja maaelukomisjoni 9-nda aprilli ühisistungil esitles Riigikontroll vastvalminud raportit “Peipsi järve seisundi parandamise meetmete tulemuslikkus“. Riigikontroll on ka varasematel aastatel koostanud auditeid veekaitse valdkonnas, kuid antud auditi eesmärk oli hinnata, kas riigi rakendatud meetmed on kaasa aidanud Peipsi järve reostuskoormuse vähendamisele ja hea seisundi saavutamisele. Lisaks auditi koostajatele Riigikontrollist osalesid istungil Põllumajandusministeeriumi esindaja Katrin Rannik ja Keskkonnaministeeriumi kantsler Rita Annus.

Auditis keskenduti Peipsi järve reostuskoormust mõjutavate tegevuste kontrollile ja Eesti-Vene koostööle selles vallas. Riigikontroll leidis, et Eesti riigi praegune tegevus ei taga Peipsi järve reostuskoormuse vähenemist sel määral, et saavutataks Euroopa Liidu nõuete kohaselt järve hea seisund aastaks 2015, ega ka järgmiseks tähtajaks, mis on 2021 a. See tähendab, et Eesti on samas olukorras paljude teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega, kellel on probleeme veekogumite hea seisundi saavutamisega.

Riigikontroll on oma aruandes ära toonud mitmeid soovitusi Keskkonna- ja Põllumajandusministeeriumile, kuidas Peipsi Suurjärve kesist ja Lammi- ning Pihkva järve halba seisundit saaks tulevikus parandada. Peamisteks probleemideks on hetkel ühtse pikaajalise veeseireprogrammi puudumine ning põllumajanduslik hajureostus, mis on ühtlasi Peipsi valgala suurim survetegur. Samuti on probleemiks seni kasutusel olnud veekaitsemeetmete tulemuslikkuse puudulik hindamine ja reoveepuhastite toimimise nõrk kontroll.

Mõlemad ministeeriumid nõustusid enamike järelduste ja soovitustega. Lisaks selgitas Rita Annus Keskkonnaministeeriumist, et Peipsi järve vee täielikuks vahetumiseks kulub ligikaudu 33 aastat ja arvestades seal juba olemasolevat fosfori ja lämmastiku hulka, ei ole võimalik aastaks 2015 saavutada vee head seisundit ka väga suurte Eesti-poolsete pingutustega. Nii Keskkonna- kui Põllumajandusministeeriumi esindajate hinnangul on paljude Riigikontrolli auditis toodud soovituslike meetmetega juba alustatud ja alates aastast 1998 toimub ka piiriülene koostöö Vene Föderatsiooniga Peipsi järve seisundi parandamiseks.

 

Tagasiside