Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu 28.09.2015. a keskkonnakomisjoni istungil tutvuti veeseaduse muutmise seaduse eelnõuga (82 SE). Eelnõu tutvustasid ja komisjoni liikmete küsimustele vastasid keskkonnaminister Marko Pomerants, Keskkonnaministeeriumi veeosakonna peaspetsialist Enn Liive ja Maaeluministeeriumi põllumajanduskeskkonna büroo juhataja Katrin Rannik. Istungil selgitati, et eelnõuga soovitakse ajakohastada veeseaduse põllumajanduse kohta käivad väetiste kasutamise sätted, selliselt, et oleks tagatud veekeskkonna tõhusam kaitse, kuna pinna- ja põhjavee seireprogrammi ning eraldi projektide käigus tehtud veeuuringute tulemused näitavad vee nitraatide sisalduse tõususuundumust, mille põhjustab suures osas põllumajanduslik hajukoormus. Lisaks on eelnõu (82 SE) eesmärgiks lahendada Euroopa Komisjoni rikkumismenetluse algatamise aluseks olnud probleemid.

Keskkonnakomisjon otsustas teha Riigikogu juhatusele ettepaneku saata veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (82 SE) esimesele lugemisele 14.10.2015. a, teha ettepanek esimene lugemine lõpetada ning määrata eelnõule (82 SE) muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 28.10.2015. a kell 16.00.

Lisaks tutvuti istungil Eesti seisukohtadega Nõukogu otsuste, mis käsitlevad ohtlike ja kahjulike ainete mereveol vastutust ja kahju hüvitamist käsitleva rahvusvahelise konventsiooni 2010. aasta protokolli ratifitseerimist liikmesriikide poolt ja nende sellega ühinemist Euroopa Liidu nimel, kohta. Eesti seisukohti tutvustas ja komisjoni liikmete küsimustele vastasid keskkonnaminister Marko Pomerants ja Keskkonnaministeeriumi merekeskkonna osakonna spetsialist Agnes Pilv. Istungil selgitati, et oluline on toetada üldist eesmärki ratifitseerida ohtlike ja kahjulike ainete mereveol vastutust ja kahju hüvitamist käsitleva rahvusvahelise konventsiooni 2010. aasta protokoll kui tõhusa reostuskahjude hüvitamise süsteemi toimima hakkamise eeldust. Lisaks tuleb oluliseks pidada, et eelnimetatud protokolli ratifitseerimise või sellega ühinemise ajakava toetaks tõhusat konventsiooni rakendamist.

Tutvustuse järel toimus arutelu, mille käigus vastati komisjoni liikmete küsimustele. Keskkonnakomisjon otsustas anda ELAK-ile toetava arvamuse Eesti seisukohtade kohta.

Tagasiside