Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu 19.10.2015. a keskkonnakomisjoni istungil tutvuti keskkonnaseire seaduse eelnõuga (100 SE). Eelnõu tutvustas ja komisjoni liikmete küsimustele vastas Keskkonnaministeeriumi analüüsi- ja planeerimisosakonna nõunik Reet Talkop. Istungil selgitati, et eelnõuga soovitakse ühtsustada mõisteid keskkonnaseadustiku teiste osadega ja täpsustada ning täiendada keskkonnaseire korralduslikke aspekte ja struktuuri, et muuta keskkonnaseiret tulemuslikumaks ja tõhustada riikliku keskkonnaseire programmi täitmist. Komisjon võttis istungil kuuldud informatsiooni teadmiseks ning tõusetunud küsimuste osas komisjon jätkab arutelu.

Lisaks tutvuti istungil Eesti seisukohtadega Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ eesmärgiga hoogustada heitkoguste kulutõhusat vähendamist ja investeeringuid, mis toetavad süsnikdioksiidiheite vähendamist, eelnõu kohta.

Eesti seisukohti tutvustas ja komisjoni liikmete küsimustele vastas Keskkonnaministeeriumi kliima- ja kiirgusosakonna peaspetsialist Annika Konovalov. Istungil selgitati, et Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ ülevaatamine on oluline saavutamaks Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise eesmärk ning Euroopa Liidu heitkoguste kauplemise süsteemi tuleb täiustada ja tugevdada, kasutades senise rakendamise kogemusi.

Tutvustuse järel toimus arutelu, mille käigus vastati komisjoni liikmete küsimustele. Keskkonnakomisjon leidis, et rõhutada tuleks Eesti seisukohtade teist punkti, millega Eesti soovib, et Euroopa Komisjon kaaluks võimalust kehtestada süsinikdioksiidi heite ülekandumise ohuga sektorite ja allsektorite nimekiri ja selle rakendussätted enne direktiivi ülevõtmise tähtaega. Komisjon otsustas anda ELAK-ile toetava arvamuse Eesti seisukohtade kohta.

Komisjoni istungil oli arutelul ka „Ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ja Islandi kohustuste ühises täitmises Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooni Kyoto protokolli teisel kohustusperioodil“ ratifitseerimise seaduse eelnõu (60 SE). Keskkonnakomisjon otsustas teha Riigikogu juhatusele ettepaneku saata eelnõu (60 SE) teisele lugemisele 28.10.2015. a koos ettepanekuga panna eelnõu lõpphääletusele.

Tagasiside