Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu 08.06.2015. a keskkonnakomisjoni istungil tutvuti Riigikontrolli auditiga „Riigi tegevus põlevkivi kaevandamis- ja töötlemisjäätmete käitlemise korraldamisel“. Auditi sisu, järeldusi ja soovitusi tutvustasid Riigikontrolli tulemusauditi osakonna peakontrolör Tarmo Olgo ja auditijuht Kaire Kuldpere. Auditi põhiküsimuseks oli, kas riik on olnud piisavalt nõudlik põlevkivi kaevandamis- ja töötlemisjäätmete käitlemise korraldamisel. Istungil selgitati, et riik vajab konkreetseid plaane, kuidas toetada põlevkivisektoris energia ja õli tootmise käigus tekkivate jäätmete taaskasutuslahenduste ja tehnoloogiate arendamist ning rakendamist. Samuti toodi välja, et mõistlik oleks küsida ettevõtetelt nõuetekohast tagatist, mis välistaks riigi kulud juhul, kui prügila või jäätmehoidla omanik satub majanduslikesse raskustesse ja riik peab ettevõtte asemel jäätmehoidla sulgema.

Auditi tutvustuse järel arutleti hetkeolukorra ja selle parandamise võimaluste üle. Komisjoni liikmete küsimustele vastasid Riigikontrolli esindajad ning Keskkonnaministeeriumi asekantsler Harry Liiv ja jäätmeosakonna juhataja Peeter Eek.

Seejärel arutleti komisjoni istungil puidu põletamise toetamise üle. Eesti Erametsaliit väljendas istungil oma seisukohta, et suurendada tuleks põlevkivi kõrval küttepuidu kasutamist energiatootmises, kuivõrd küttepuidust saadav energia on peaaegu süsinikuneutraalne ja sellega kaasneb oluliselt vähem keskkonnakoormust kui põlevkivi kasutamisel. Küttepuidu suuremas mahus kasutamise eelduseks energiatootmises on aga taastuvenergia tasude muutmine elektrituru seaduses. Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühingu esindajad selgitasid, et puidu masspõletamise asemel peaks panustama hoopis uutele koostootmisvõimsustele, mis lisavad regionaalset elektrienergia varustuskindlust, looks töökohti ja võtaks kasutusele kohaliku puitkütuse. Nende sõnul tuleks vältida puidu ebaefektiivset kasutamist, mis koormaks liigselt tarbijaid, ettevõtlust ja ka keskkonda.

Arutelust võtsid osa Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühingu juhatuse esimees Andres Veske ja juhatuse aseesimees Andres Taukar, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi energeetika osakonna juhataja Timo Tatar, Keskkonnaministeeriumi asekantsler Marku Lamp, Taastuvenergia Koja volinik Priit Uuemaa ning Eesti Erametsaliidu tegevdirektor Liina Laineveer ja Mart Erik.

Tagasiside