Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu 09.11.2015. a keskkonnakomisjoni istungil tutvuti Riigikontrolli auditiga „Ohtlike ja radioaktiivsete jäätmete käitlemine“. Auditi sisu, järeldusi ja soovitusi tutvustasid Riigikontrolli peakontrolör Tarmo Olgo ja auditijuht Viire Viss. Riigikontroll auditeeris, kas riik on korraldanud ohtlike ja radioaktiivsete jäätmete nõuetele vastava käitlemise ning vältinud seeläbi ohtu keskkonnale ja inimese tervisele. Vaadati ka, kas riigil on terviklik ja õige ülevaade ohtlike ning radioaktiivsete jäätmete tekkest ning käitlemisest.

Istungil selgitati, et Keskkonnaministeerium peaks enam pöörama tähelepanu ohtlike jäätmete käitlemisele, sest riik pole suutnud saavutada riigi jäätmekavaga aastateks 2008-2013 seatud eesmärke vähendada ohtlike jäätmete teket, suurendada nende taaskasutust ja likvideerida jääkreostus. Riigikontrolli hinnangul riigi jäätmearuandlus ei kajasta õigesti tekkivaid ja käideldavaid jäätmekoguseid. Lisaks toodi välja, et riik ei ole taganud ohtlike jäätmete lõppladestamise võimalust, kuna riigi omandis olevat Vaivara ohtlike jäätmete käitlemiskeskust ei ole tulemuslikult hallatud ja selle töö on peatunud alates 2012. aastast.

Auditi tutvustuse järel arutleti hetkeolukorra ja selle parandamise võimaluste üle. Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni esindajad selgitasid, et mõningatel juhtudel on raske ideaalset tulemust saavutada, kuid istungil väljatoodud murekohtadega tegeletakse juba praegu.

Komisjoni liikmete küsimustele vastasid ning selgitusi jagasid Riigikontrolli esindajad, Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna juhataja Peeter Eek ning kliima- ja kiirgusosakonna juhataja Evelyn Müürsepp, Keskkonnaameti peadirektor Andres Onemar, Keskkonnaameti peadirektori asetäitja Taimar Ala, Keskkonnainspektsiooni peadirektor Peeter Volkov ja AS A.L.A.R.A. juhatuse esimees Joel Valge.

Tagasiside