Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu keskkonnakomisjoni ja maaelukomisjoni 25.03.13 ühisistungil oli arutusel Haanja looduspargi uue kaitse-eeskirja kehtestamine, mis näeb ette piirkonda täiendavate sihtkaitsevööndite loomise. Komisjonid kuulasid ära Haanja vallavolikogu ja maaomanike esindajad, kelle arvates ei võimalda kehtiv regulatsioon sõlmida riigiga vastuvõetavat kokkulepet ega majandustegevuse piiranguid õiglaselt kompenseerida.

Maaelukomisjoni esimees Kalvi Kõva sõnul tuleb looduse kaitsmine kõrval kaitsta ka inimest ja leida kõigile sobiv kompromiss. „Maaomanike kaasamine, kompromisside otsimine ja tegevuspiirangutest tulenev õiglane kompensatsioon on märksõnad, millega peaks uute looduskaitsealade loomisel arvestama. Vastasel juhul on meil loodus kaitstud ja inimesed maalt lahkunud,“ ütles Kalvi Kõva.

Keskkonnakomisjoni aseesimees Karel Rüütli sõnul ei vaidlusta keegi vajadust kaitsta loodusväärtusi, kuid teiselt poolt tuleb leida ka lisavahendeid piirangute õiglaseks hüvitamiseks. „Küsimus on täna pigem süsteemis, kus looduskaitseliste piirangutega muudetakse inimese maa või vara väärtusetuks, ja siin peaks riik eesotsas keskkonnaministeeriumiga astuma samme, et jõuda kokkuleppele kompensatsiooni osas, või siis sihtkaitsevööndisse arvatava maa inimese käest ära ostma. Ja selleks peab riik ette nägema täiendavad vahendid, kuna olemasolevaist vahendeist praegu ei piisa,“ ütles keskkonnakomisjoni aseesimees Karel Rüütli.

Keskkonnaministeeriumi asekantsler Andres Talijärv põhjendas üldisemalt Haanja uute sihtkaitsevööndite loodusparki lülitamise vajadust ja selgitas riigi loodukaitselisi eesmärke. Talijärve kinnitusel on ministeeriumi soov jõuda kõigi sihtkaitsevööndisse hõlmatavate maade omanikega kokkuleppele nii vööndi piiride kui ka kompensatsiooni osas, kuid seni ei ole kõigile sobivaid lahendusi suudetud leida.

Keskkonnaministeeriumi nõuniku Hanno Zingeli sõnul on Haanja kõrgustik üks kolmest Lõuna-Eestile iseloomulikust esinduslikust kuppelmaastikust, mille liigendatud reljeefiga maastikul on looduse ja inimtegevuse koosmõjus kujunenud aastasadade jooksul unikaalne mosaiikne pärandmaastik, mida vastavalt loodukaitselistele eesmärkidele tuleb kaitsta.

Haanja maaomanike huve esindasid istungil Haanja vallavolikogu liikmed Väino Palo, Erki Sok, Haanja vallavanem Juri Gotmans ja maaomanik Juta Sikk.

 

Riigikogu pressitalitus
Ülo Mattheus, 631 6352
[email protected]

Tagasiside