Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu 25.01.2016. a keskkonnakomisjoni istungil oli arutelul põlevkivi kasutamise riikliku arengukava 2016-2030 kinnitamise otsuse eelnõu (166 OE). Omapoolset arvamust ja soovitusi selgitasid istungil Riigikontrolli esindajad.  Nad leidsid, et arengukava mõjunäitajad tuleks viia kooskõlla üldeesmärgiga ning arengukavaga tuleks anda selged poliitilised suunised administratiiv- ja finantsmeetmete välja töötamiseks. Lisaks andsid Riigikontrolli esindajad soovituse sõnastada arengukavas, et hiljemalt 2020. aastaks täiendatakse arengukava, arvestades lähiaastatel koostatavate uuringute tulemustega.

Keskkonnaministeeriumi esindajad selgitasid, et riigi huvi on põlevkivi kui rahvusliku rikkuse efektiivne ja säästlik kasutamine ning põlevkivisektori jätkusuutliku arengu tagamine. Riigi huvi elluviimisel tuleb arvestada keskkonnakaitselisi, majanduslikke, julgeoleku ja sotsiaalseid ning demograafilisi eesmärke ja riske. Lisaks märgiti, et arengukava mõjunäitajate tulemusi analüüsitakse iga viieaastase perioodi järel, et teadvustada muutusi tehnoloogiates, turuolukorras, keskkonnanõuetes ja ilmnenud keskkonnamõjus.

Arutelu järel otsustas keskkonnakomisjon teha Riigikogu juhatusele ettepaneku saata põlevkivi kasutamise riikliku arengukava 2016-2030 kinnitamise otsuse eelnõu (166 OE) esimesele lugemisele 10.02.2016. a, teha ettepanek esimene lugemine lõpetada ning määrata eelnõule (166 OE) muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 25.02.2016. a kell 16.00.

Tagasiside