Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu 18.01.2016. a keskkonnakomisjoni istungil oli arutelul õiguskantsleri ettepanek viia veeseaduse § 17 lõige 4 vastavusse põhiseadusega. Oma seisukohti tutvustasid õiguskantsleri ja Keskkonnaministeeriumi esindajad. Seejärel toimus komisjonis arutelu võimaliku muudatuse sisu ja mõju üle. Arutelu tulemusena otsustas komisjon toetada õiguskantsleri ettepanekut.

Lisaks tutvuti komisjoni istungil atmosfääriõhu kaitse seaduse eelnõuga (165 SE). Eelnõu tutvustasid ja komisjoni liikmete küsimustele vastasid keskkonnaminister Marko Pomerants ja Keskkonnaministeeriumi välisõhukaitse osakonna juhataja Heidi Koger. Istungil selgitati, et eelnõuga korrastatakse atmosfääriõhu kaitsega seotud normid ja kohati struktureeritakse neid ümber ning ühtlustatakse lubade menetlemist ja aruandlust. Seaduse väljatöötamisel on arvestatud olemasolevat praktikat, samuti vajadust viia seadus kooskõlla direktiividega. Eelnõu seadusena jõustumisel asendatakse praegu kehtiv välisõhu kaitse seadus. Kehtiva seadusega võrreldes on eelnõus täpsustatud ja täiendatud müra regulatsiooni ja lõhnahäiringu vältimisega seotud sätteid.

Arutelu järel otsustas keskkonnakomisjon teha Riigikogu juhatusele ettepaneku saata atmosfääriõhu kaitse seaduse eelnõu (165 SE) esimesele lugemisele 27.01.2016. a, teha ettepanek esimene lugemine lõpetada ning määrata eelnõule (165 SE) muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 10.02.2016. a kell 16.00.

Tagasiside