Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu 04.06.2015. a keskkonnakomisjoni istungil tutvuti maapõueseaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõuga (43 SE). Eelnõu algatajatest tutvustasid eelnõud Deniss Boroditš ja Mati Raidma. Istungil selgitati, et tänane põlevkivi kaevandamise regulatsioon on jäik ja kogust piiratakse aastate kaupa nii riigi, kui ka ettevõtete tasandil. Seaduse muudatusega võimaldatakse ettevõtetel kaevandada alates 2009. aastast põlevkivi kaevandamise aastamäärast vähem kaevandatud põlevkivi varu tagantjärele. Seejuures on eelnõus sätestatud, et põlevkivi aastasest kaevandamismäärast vähem kaevandatud põlevkivi kogust on lubatud tagantjärele kaevandada järgmise seitsme aasta jooksul. Ajavahemik seitse aastat on valitud arvestades, et seadusega kehtestati põlevkivi aastamäär 20 miljonit tonni 2008. a lõpus ning eelnõukohase seaduse kohaselt hakatakse vähemkasutatud koguste arvestust pidama alates 2009. aastast. Eelnõus olevad muudatused on suunatud ka sellele, et anda ettevõttele keskkonnatasu kaudu motivatsioon prognoosida oma kaevandamistegevust võimalikult täpselt ning mitte taotleda põlevkivi koguseid, mida tegelikult välja kaevandada ei suudeta. Samuti toodi välja eelnõu positiivne mõju töökohtade arvule. Näiteks 1 miljoni tonni põlevkivi kaevandamiseks ja töötlemiseks on vaja luua u 450 töökohta. Eelnõu tutvustuse järel toimus arutelu, mille käigus vastas komisjoni liikmete küsimustele Keskkonnaministeeriumi asekantsler Ado Lõhmus.

Keskkonnakomisjon otsustas teha Riigikogu juhatusele ettepaneku maapõueseaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (43 SE) esimesele lugemisele 09.06.2015. a, teha ettepanek esimene lugemine lõpetada ning määrata eelnõule (43 SE) muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 10.06.2015. a kell 12.00.

Tagasiside