Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu keskkonnakomisjoni 18.04.2016. a istungil oli arutelul maapõueseaduse eelnõu (213 SE). Eelnõu tutvustasid ja komisjoni liikmete küsimustele vastasid keskkonnaminister Marko Pomerants ja Keskkonnaministeeriumi maapõue osakonna juhataja Maris Saarsalu. Istungil selgitati, et eelnõu eesmärk on korrastada ja ajakohastada maapõuega seotud regulatsiooni. Eelnõuga loobutakse maardlate liigitamisest kohaliku ja üleriigilise tähtsusega maardlateks, muudetakse ressursitasu kohalike omavalitsuste ja riigieelarve vahel jagunemise süsteemi ning edaspidi hakkab Keskkonnaamet andma kõiki uuringu- ja kaevandamislube. Lisaks lihtsustub maavarade andmete üle arvestuse pidamine keskkonnaregistris. Komisjon otsustas korraldada laiema arutelu koos huvigruppide kaasamisega 02.05.2016 kell 11.00.

Lisaks arutati istungil veeseaduse § 17 täiendamise seaduse eelnõu algatamist tulenevalt Riigikogu 2016. aasta 21. jaanuari otsusest toetada õiguskantsleri ettepanekut viia veeseaduse § 17 lõige 4 kooskõlla põhiseadusega. Istungil selgitati, et eelnõu ja seletuskirja kavand on valminud Keskkonnaministeeriumi, Muinsuskaitseameti ja Riigikogu Kantselei koostöös. Oma seisukohti tutvustas ja küsimustele vastas Keskkonnaministeeriumi õigusosakonna juhataja Eda Pärtel. Istungil selgitati, et eelnõu eesmärk on anda Keskkonnaametile kaalutlusruum, et oleks võimalik lahendada ka selliseid olukordi, milles vastanduvad erinevad huvid, mida üheaegselt pole võimalik järgida, näiteks lahendada olukordi, mil omavahelises vastuolus on muinsuskaitse ja looduskaitse huvid. Arutelu tulemusena otsustas komisjon algatada veeseaduse § 17 täiendamise seaduse eelnõu ja anda see üle Riigikogu istungi juhatajale 21.04.2016.

Tagasiside