Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu 14.12.2015. a keskkonnakomisjoni istungil tutvuti looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõuga (155 SE). Eelnõu tutvustas ja komisjoni liikmete küsimustele vastasid keskkonnaminister Marko Pomerants ning Keskkonnaministeeriumi looduskaitse osakonna juhataja Taimo Aasma ja õigusosakonna juhataja Eda Pärtel. Istungil selgitati, et looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (155 SE) eesmärk on viia võõrliikide kasutamise sätted vastavusse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1143/2014 looduslikku tasakaalu ohustavate võõrliikide sissetoomise ja levimise ennetamise ja ohjamise kohta ning määrata eelnimetatud määrusest tulenevalt ka vajalik pädev asutus, kellel on õigus anda välja lube. Eelnõu kohaselt on nimetatud pädevaks asutuseks Keskkonnaamet. Lisaks soovitakse eelnõuga tõsta võõrliikide kasutamisnõuete rikkumise eest ette nähtud juriidiliste isikute karistusmäära. Hetkel kehtiv maksimummäär juriidilistele isikutele on 3200 eurot, mis on ebaproportsionaalselt väike võrreldes füüsilistele isikutele ette nähtud maksimummääraga ja liiga leebe karistus rikkumiste eest, mis võivad meie loodust oluliselt mõjutada.

Istungil toimunud arutelu järel leidis komisjon, et kuna loodusobjektide kaitse alla võtmise protsessi ja kaitse planeerimisega seoses on komisjonile edastatud mitmeid kirju, tuleb eelnõu esimese ja teise lugemise vahelisel ajal korraldada arutelu, millesse kaasatakse ka eelnimetatud kirjade autorid. Seejärel otsustas keskkonnakomisjon teha Riigikogu juhatusele ettepaneku saata looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (155 SE) esimesele lugemisele 13.01.2016. a, teha ettepanek esimene lugemine lõpetada ning määrata eelnõule (155 SE) muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 12.02.2016. a kell 16.00.

Tagasiside