Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu 22.02.2016. a keskkonnakomisjoni istungil arutati looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (155 SE). Vabaerakonna liige Külliki Kübarsepp tutvustas oma muudatusettepanekut eelnõule. Seejärel selgitasid Keskkonnaministeeriumi esindajad oma ettepanekuid komisjonipoolsete muudatusettepanekute tegemiseks. Istungil tõstatati küsimus, kas tähtaja kaotamine looduskaitseseaduse § 91 lõikest 1 võiks minna vastuollu õiguskindluse ja õiguspärase ootuse põhimõttega. Nimelt praeguse korra kohaselt muutuksid vastavalt seadusele 1. maist 2016 kehtetuks kõik kehtiva looduskaitseseaduse eel kehtestatud kaitse-eeskirjad ning eelnõuga (155 SE) kaotataks seadusest tähtaeg kaitsekordade kooskõlla viimiseks. Komisjon leidis, et kuna ettenähtud tähtaeg ei ole osutunud piisavaks üleminekutähtajaks vajalike eeskirjade ja kordade kehtestamisel, siis komisjon teeb ettepaneku pikendada tähtaega 2023. aastani. Arutelu ja muudatusettepanekute hääletamise järel otsustas keskkonnakomisjon teha Riigikogu juhatusele ettepaneku saata eelnõu (155 SE) teisele lugemisele 08.03.2016. a ja juhul, kui teine lugemine lõpetatakse, saata eelnõu (155 SE) kolmandale lugemisele 16.03.2016. a koos ettepanekuga panna eelnõu (155 SE) lõpphääletusele.

Lisaks tutvuti istungil Eesti seisukohtadega ringmajanduse paketi kohta. Eesti seisukohti tutvustasid ja komisjoni liikmete küsimustele vastasid keskkonnaminister Marko Pomerants ja Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse osakonna peaspetsialist Mihkel Krusberg. Istungil selgitati, et Eesti seisukohalt kõige suurem probleem on seotud jäätmete korduvkasutuse ja ringlussevõtu pikaajaliste sihtmärkidega, eriti plastijäätmete sihtarvuga. Nimelt oleks uus plastijäätmete sihtarv Eesti jaoks liiga raske saavutada ning seetõttu teeb Eesti ettepaneku sihtarvu vähendada või pikendada eesmärgi saavutamise tähtaega. Tutvustuse järel toimus arutelu, mille käigus vastati komisjoni liikmete küsimustele. Komisjon otsustas anda ELAK-ile toetava arvamuse Eesti seisukohtade kohta.

Tagasiside