Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu 08.02.2016. a keskkonnakomisjoni istungil oli arutelul kiirgusseaduse eelnõu (169 SE). Eelnõu tutvustasid ja komisjoni liikmete küsimustele vastasid keskkonnaminister Marko Pomerants ja Keskkonnaministeeriumi kliima- ja kiirgusosakonna juhataja Evelyn Müürsepp. Istungil selgitati, et eelnõu (169 SE) on koostatud keskkonnaõiguse kodifitseerimise raames ning eelnõu eesmärk on kehtivat õigust korrastada ja muuta regulatsioonid adressaatidele arusaadavamaks. Valdavalt jääb regulatsiooni sisu kehtiva seadusega võrreldes samaks, kuid tehtud on mõned muudatused ja täpsustused. Lisatud on võimalus anda väikese ohuga kiirgustegevuseks (näiteks hambaröntgenseadmete kasutamiseks) kiirgustegevusluba tähtajatult. Muudatus vähendab oluliselt taotleja ja haldusorganite halduskoormust ning võimaldab spetsialistidel rohkem keskenduda suure- ja mõõduka ohuga kiirgustegevusele, millele antakse kiirgustegevusluba kuni viieks aastaks.

Arutelu järel otsustas keskkonnakomisjon teha Riigikogu juhatusele ettepaneku saata kiirgusseaduse eelnõu (169 SE) esimesele lugemisele 16.02.2016. a, teha ettepanek esimene lugemine lõpetada ning määrata eelnõule (169 SE) muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 01.03.2015. a kell 16.00.

Lisaks oli istungil arutelul looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (155 SE). Keskkonnaministeeriumi esindajad tutvustasid omapoolseid ettepanekuid eelnõu muutmiseks. Näiteks ühe täiendusena võimaldataks saata kaitse alla võtmise menetluse algatamise teate ja kaitsekohustusteatise loodusobjekti asukoha kohalikule omavalitsusele ja kinnisasja omanikule lisaks tähtkirjale ka elektrooniliselt, seda juhul, kui menetluse läbiviijale on elektronposti aadress teada. Tutvustuse järel toimus arutelu, mille käigus vastati komisjoniliikmete küsimustele.

Tagasiside