Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu 16.11.2015. a keskkonnakomisjoni istungil tutvuti keskkonnaseire seaduse eelnõuga (100 SE). Keskkonnaministeeriumi esindajad tutvustasid lühidalt eelnõu sisu ning seejärel jätkati 19.11.2015. a istungil alustatud arutelu.

Arutelu järel otsustas Keskkonnakomisjon teha Riigikogu juhatusele ettepaneku saata keskkonnaseire seaduse eelnõu (100 SE) esimesele lugemisele 25.11.2015. a, teha ettepanek esimene lugemine lõpetada ning määrata eelnõule (100 SE) muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 09.12.2015. a kell 16.00.

Lisaks said komisjoni liikmed istungil ülevaate Pariisis, Prantsusmaal 30.11-11.12.2015. a toimuvast kliimakonverentsist. Keskkonnaministeeriumi kliima- ja kiirgusosakonna nõunik Katre Kets selgitas, et tegemist on ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste konverentsi 21. istungiga ja Kyoto protokolli osaliste 11. kohtumisega. Konverentsi eesmärgiks on jõuda uue õiguslikult siduva rahvusvahelise kliimamuutusi käsitleva kokkuleppe sõlmimiseni. Ülevaate järel toimus arutelu, mille käigus vastati komisjoni liikmete küsimustele.

Tagasiside