Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu 11.04.2016. a keskkonnakomisjoni istungil arutati keskkonnaseire seaduse eelnõu (100 SE). Istungil selgitati, et eelnõu esimene lugemine lõpetati 25. novembril 2015. a ning vahepealsel perioodil on toimunud arutelud, mille tulemusena on koostöös Keskkonnaministeeriumiga valminud kümme võimalikku komisjonipoolset muudatusettepanekut. Nimetatuid ettepanekuid tutvustas istungil Keskkonnaministeeriumi õigusosakonna juhataja Eda Pärtel, kes selgitas, et mitmed ettepanekud on eelnõu korrastavad ja täpsustavad. Komisjon leidis arutelu käigus, et otstarbekas on seaduses selgelt välja kirjutada võimalus vajadusel ka tulevikus talumiskohustuse detailide osas kokku leppimiseks vastutava täitja ja kinnisasja omaniku vahel sõlmitavas kokkuleppes. Seetõttu teeb komisjon ettepaneku täiendada eelnõu muudatusega, mis selgitab, et talumiskohustuse tingimustes, sealhulgas talumiskohustuse hüvitisega seonduvas lepitakse kokku vastutava täitja ja kinnisasja omaniku vahel sõlmitavas kokkuleppes, kui kinnisasja omanik seda soovib. Arutelu ja muudatusettepanekute hääletamise järel otsustas keskkonnakomisjon teha eelnõule kümme muudatusettepanekut.

Komisjon otsustas teha Riigikogu juhatusele ettepaneku saata eelnõu (100 SE) teisele lugemisele 20.04.2016. a ja juhul, kui teine lugemine lõpetatakse, saata eelnõu (100 SE) kolmandale lugemisele 04.05.2016. a koos ettepanekuga panna eelnõu (100 SE) lõpphääletusele.

 

Tagasiside