Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu 20.10.2015. a keskkonnakomisjoni istungil tutvuti jahiseaduse §-ga 101 täiendamise ja püsiasutusega väikesaarte seaduse § 5 lõike 1 täiendamise seaduse eelnõuga (56 SE). Eelnõu tutvustas ja komisjoni liikmete küsimustele vastas eelnõu algataja Riigikogu liige Mark Soosaar. Algataja selgitas, et jahipidamine ning kalandus on need traditsioonilised elatusalad, kus püsiasustusega väikesaarte seadus veel kogukonnapoolset kaasamist ette ei näe. Tema hinnangul seda puudust püüabki eelnõu (56 SE) 2013. aastal kehtima hakanud jahiseaduses likvideerida. Eelnõuga nähakse ette püsielanikega väikesaarte kogukonnale võimalus kaasa rääkida jahinduse korraldust käsitlevates otsustes ning antakse ühtlasi kogukonnale võimalus vastavate otsustega tutvuda juba enne nende vastuvõtmist. Keskkonnakomisjon otsustas teha Riigikogu juhatusele ettepaneku saata jahiseaduse §-ga 101 täiendamise ja püsiasutusega väikesaarte seaduse § 5 lõike 1 täiendamise seaduse eelnõu (56 SE) esimesele lugemisele 27.10.2015. a, teha ettepanek esimene lugemine lõpetada ning määrata eelnõule (56 SE) muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 10.11.2015. a kell 16.00.

Komisjoni istungil oli arutelul ka veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (76 SE). Keskkonnakomisjon otsustas teha Riigikogu juhatusele ettepaneku saata eelnõu (76 SE) teisele lugemisele 28.10.2015. a ja juhul, kui teine lugemine lõpetatakse, saata eelnõu (76 SE) kolmandale lugemisele 29.10.2015. a koos ettepanekuga panna eelnõu (76 SE) lõpphääletusele.

Tagasiside