Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu 15.02.2016. a keskkonnakomisjoni istungil oli arutelul atmosfääriõhu kaitse seaduse eelnõu (165 SE). Keskkonnaministeeriumi esindajad tutvustasid lühidalt eelnõu sisu ning selgitasid, et eelnõu on ette valmistatud keskkonnaõiguse kodifitseerimise raames. Seejärel toimus istungil arutelu, mille käigus huvigruppide esindajad selgitasid oma seisukohti.

Eesti Vee-ettevõtjate Liidu tegevdirektor Vahur Tarkmees selgitas vee-ettevõtjate muret, kui vee-ettevõtjad teevad kava, et tagada lõhnaainete nõutud piirväärtused, siis olemasolevate reoveepuhastite puhul võib see tähendada seda, et kas puhasti tuleb kinni ehitada või puhasti tuleb mujale ehitada, mis tähendab väga suurt investeeringut ning kui investeeringu suurus läheb liiga suureks, siis see võib vee hind muutuda tarbijale vastuvõetamatuks.

Eesti Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu esindajad tundsid muret, et kui kohaliku omavalitsuse üksusele sätestatakse lisakulud, siis tuleb eelnõu koostamisel kavandada ka nimetatud lisakulude katteallikad. Keskkonnaministeeriumi esindajad selgitasid, et kohalikel omavalitsustel oleks võimalus taotleda rahastamist SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse atmosfääriõhu kaitse programmist.

Komisjoni istungil osalesid Nelja Energia AS, Keemiatööstuse Liidu, Alexela Groupi, Tuuleenergia Assotsiatsiooni, Eesti Põllumeeste Keskliidu, AS Talleg, Estonian, Latvian ja Lithuanian Environment OÜ, Eesti Energia AS-i, Eesti Linnade Liidu, Eesti Vee-ettevõtete Liidu, Keskkonnaministeeriumi ja Keskkonnauuringute Keskuse esindajad.

Tagasiside