Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu 28.04.2015. a keskkonnakomisjoni istungil tutvuti Eesti seisukohtadega Euroopa Komisjoni teatise „Vaesuse kaotamine ja säästva arengu ülemaailmne partnerlus pärast 2015. aastat“ kohta.

Eesti seisukohti tutvustas ja komisjoni liikmete küsimustele vastasid Välisministeeriumi arengukoostöö ja humanitaarabi büroo nõunik Argo Kangro ja Keskkonnaministeeriumi EL ja rahvusvahelise koostöö osakonna juhataja Marina Bantšenko. Istungil selgitati, et uued kestliku arengu eesmärgid ning elluviimise raamistik kinnitatakse käesoleva aasta septembris ÜRO peaassambleel. Ülemaailmne partnerlus peaks koondama kolm mõõdet: vaesuse kaotamine, kliimamuutustega võitlemine ja toimetulek ning kestlik areng.

Argo Kangro selgitas lisaks, et Eestile on oluline uute üldiste, arusaadavate ja mõõdetavate arengueesmärkide kehtima hakkamine alates 2016. aastast. Eesmärkide saavutamiseks teeksid koostööd kõik riigid ja osalised. Marina Bantšenko tõi välja erinevaid olulisi eesmärke, näiteks on eesmärgiks tagada kõigile ligipääs veele, vee säästev kasutamine ja korralikud sanitaartingimused ning edendada säästvat tarbimist ja tootmist. Tutvustuse järel toimus arutelu, mille käigus vastati komisjoni liikmete küsimustele. Keskkonnakomisjon otsustas anda Riigikogu väliskomisjonile toetava arvamuse Eesti seisukohtade kohta.

Tagasiside