Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu 01.06.2015. a keskkonnakomisjoni istungil tutvuti Eesti seisukohtadega põllumajanduse, metsanduse ja maakasutuse sektori integreerimist Euroopa Liidu kliima- ja energiapoliitika raamistikku aastani 2030 käsitleva avaliku konsultatsioonidokumendi kohta. Eesti seisukohti tutvustas ja komisjoni liikmete küsimustele vastas Keskkonnaministeeriumi asekantsler Marku Lamp. Eestis on üle poole maismaast kaetud metsaga, millel on suur looduslik ja ökoloogiline väärtus. Nimelt on mets süsiniku sidujana väga tähtsal kohal. Istungil selgitati, et Eesti seisukohtade aluseks on asjaolu, et Eesti on metsarikas ning Eesti metsade panus kliimamuutuste leevendusmeetmetesse on suur. Seetõttu on Eesti jaoks oluline, et kohustuste jagamisel kliimamuutuste leevendamiseks võetakse arvesse liikmesriikide eripärasid, sh ajalooliselt kujunenud maakasutust ning looduslikest ja klimaatilistest tingimustest tulenevaid iseärasusi metsarikaste riikide panuse arvestamisel kliimamuutuste leevendusmeetmetesse. Tutvustuse järel toimus arutelu, mille käigus vastati komisjoni liikmete küsimustele. Keskkonnakomisjon otsustas anda ELAK-ile toetava arvamuse Eesti seisukohtade kohta.

Lisaks otsustas keskkonnakomisjon teha Riigikogu juhatusele ettepaneku saata veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (23 SE) teisele lugemisele 09.06.2015. a ja juhul, kui teine lugemine lõpetatakse, saata eelnõu (23 SE) kolmandale lugemisele 11.06.2015. a koos ettepanekuga panna eelnõu (23 SE) lõpphääletusele.

Seejärel otsustas keskkonnakomisjon teha Riigikogu juhatusele ettepaneku saata Riigikogu otsuse „Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikmete nimetamine“ eelnõu (45 OE) esimesele lugemisele 09.06.2015. a koos ettepanekuga panna eelnõu (45 OE) lõpphääletusele. Samuti otsustas keskkonnakomisjon teha Riigikogu juhatusele ettepaneku saata Riigikogu otsuse „Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute liikmete nimetamine“ eelnõu (44 OE) esimesele lugemisele 09.06.2015. a koos ettepanekuga panna eelnõu (44 OE) lõpphääletusele.

Tagasiside