Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu keskkonnakomisjoni 21.01.2014. a istungil tutvustati pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõud (568 SE). Eelnõu algatas k.a 13.jaanuaril Vabariigi Valitsus. Riigikogu juhatus määras eelnõu juhtivkomisjoniks keskkonnakomisjoni.

Eelnõu eesmärk on võtta üle riigisisesesse õigusesse Euroopa Komisjoni direktiiv 2013/2/EL, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 94/62/EÜ pakendite ja pakendijäätmete kohta I lisa. Direktiivi eesmärgiks on luua Euroopa Liidu liikmesriikides selgus ning ühesugune mõistmine, mida käsitletakse toote pakendina. Sellega suurendatakse ettevõtjate võrdseid võimalusi siseturul tegutsemisel.

Näiteks lisati selgitavate näidetena direktiivi lisasse tikutoosid, üksnes taimede müümiseks ja transportimiseks kasutatavad lillepotid ning joogiautomaatides kasutamise käigus tühjenevad kapslid, mida käsitletakse edaspidi pakendina. Samas ei ole pakendiks sellised kohvifiltrid, mis visatakse ära koos kasutatud kohvitootega, samuti eraldi müüdav pakkimispaber või tühjalt müüdav paberist küpsetusvorm.

Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna peaspetsialist Marika Siht tutvustas eelnõud ning vastas komisjoniliikmete küsimustele.

Riigikogu keskkonnakomisjon määras pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu menetlemisel juhtivkomisjonipoolseks ettekandjaks keskkonnakomisjoni liikme Valeri Korbi.

Keskkonnakomisjon otsustas teha Riigikogu juhatusele ettepanek võtta pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu (568 SE) esimesele lugemisele 29.01.2014. a, teha ettepanek esimene lugemine lõpetada ning määrata eelnõule 568 SE muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 06.02.2014. a kell 10.00.

Lisaks tutvustati istungil Eesti seisukohti Euuropa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu kohta, mis käsitleb õhukeste plastkandekottide tarbimise vähendamist ning keskkonnakomisjon andis Euroopa Liidu asjade komisjonile arvamuse Eesti seisukohtade kohta.

Tagasiside