Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu keskkonnakomisjoni 14.04.2014. a istungil toimus arutelu pakendiseaduse ja pakendiaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (561 SE) kohta.

Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna peaspetsialist Marika Siht selgitas, et Maksu- ja Tolliamet on juhtinud Keskkonnaministeeriumi tähelepanu pakendiaktsiisi seaduse § 4 lõike 2 alusel antud keskkonnaministri 12.10.2005. a määrusele nr 63. Määrusega on sätestatud oluline maksukohustuse element, mis määratleb jäätmeliigi, mille alusel tuleb pakendiaktsiisi maksta.

Keskkonnaministeerium ja keskkonnakomisjon on seisukohal, et õigusselguse kaalutlustel ning hoidmaks ära võimalike kohtuvaidlusi, on vajalik keskkonnaministri 12.10.20015. a määruses nr 63 sätestatu tuua seaduse tasandile.

Keskkonnakomisjon otsustas vormistada eelnõule (561 SE) komisjonipoolsed muudatusettepanekud ning saata eelnõu (561 SE) teisele lugemisele 23. aprillil 2014. a ja juhul, kui teine lugemine lõpetatakse, saata eelnõu kolmandale lugemisele 7. mail 2014. a koos ettepanekuga panna eelnõu lõpphääletusele.

Lisaks otsustas keskkonnakomisjon saata veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (611 SE) teisele lugemisele 22. aprillil 2014. a ja juhul, kui teine lugemine lõpetatakse, saata eelnõu kolmandale lugemisele 24. aprillil 2014. a koos ettepanekuga panna eelnõu lõpphääletusele.

Tagasiside