Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

 

Tänasel, 20.veebruari komisjoni istungil kuulati Riigimetsa Majandamise Keskuse ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse nõukogu liikmete ülevaateid nõukogude eelmise aasta tegevusest ja tehtud otsustest.

Tõnis Kõiv tutvustas RMK tegevusvaldkondi ja 2011. a tegevusaruande projekti. Tema sõnul käib nõukogu reeglina koos üks kord kvartalis. RMK haldab ja majandab riigimaid üldpindalaga 1 122 000 hektarit, millest metsamaa moodustab 838 080 hektarit. Metsadest 17 % on rangelt kaitse all, nendes metsades on põhiliseks eesmärgiks loodusobjektide hoidmine ja kaitsmine, neid metsi ei majandata. 19 % metsadest on sellised, kus eesmärgiks on keskkonnaseisundi kaitsmine, neid metsi majandatakse osaliselt. 64 % metsadest majandatakse puidu tootmise ja tulu teenimise eesmärgil. Valdava osa RMK käibest moodustab metsamaterjali müük. RMK tegeleb ka looduspuhkuse võimaluste loomisega, et selle läbi tutvustada kaitseväärtusi. Taimlamajandusega tegeleb AS Eesti Metsataim, 2011. aastal realiseeriti 9,4 miljonit taime, millest 9,18 miljonit kasutati ära riigimetsas ja 0,25 miljonit müüdi eraisikutele. RMK 2011. aasta müügitulu oli 137 miljonit eurot ja riigieelarvesse kanti omanikutuluna 20,5 miljonit eurot.

Jaanus Tamkivi rääkis metsaveokite täismahu piirangu probleemist. Hetkel tohib metsaveoki mass olla 44 tonni, aga veokid oleksid võimelised vedama 60 tonniseid koormaid. Täismassi piirang ei ole aga majanduslikult otstarbekas ega ka keskkonnasõbralik.

Rein Randver tutvustas SA KIK tegevust. KIK on asutatud aastal 2000 ja kuulub Rahandusministeeriumi alluvusse. Tema sõnul on tegevusaastate jooksul rahastatud kõige rohkem veemajanduse, jäätmete ja looduskaitse teemalisi projekte. Uuendusena tõi Randver välja eelmisel aastal käivitunud andmesüsteemi KIKAS, mille kaudu on võimalik esitada taotlusi keskkonnaprogrammi ning teha kõiki projektiga kaasnevaid toiminguid kiirelt, mugavalt ja paberivabalt. Randveri sõnul on tegevusaastate jooksul esitatud KIKi keskkonnaprogrammidele 22 000 taotlust ja neist on rahuldatud 13 000. 2011. aastal esitati 1733 taotlust ning rahuldati 1189. Samuti andis Randver ülevaate KIKi auditikomitee tööst, mille põhitegevuseks on projektide auditeerimine.
 

Tagasiside