Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

 

Keskkonnakomisjoni 23.jaanuari istungil otsustati saata Riigikogu täiskogu päevakorda esimesele lugemisele jäätmeseaduse ja pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu (155 SE).

Eelnõu võib jagada tinglikult kahte ossa. Esimene osa hõlmab jäätmeseaduse täiendusi, millega laiendatakse tootjate ringi põllumajandusplasti tootja lisamisega ja sisustatakse põllumajandusplasti mõiste. Jäätmeseadusesse lisatakse ka säte, mille rakendumisel saaks tõhustada kontrolli Eestis kehtestatud tagatisrahaga pakendi riikidevahelise veo üle. Teine osa hõlmab pakendiseaduse täiendusi, mis on seotud tagatisrahaga pakendite tagasivõtmisega.

Komisjoni teine päevakorrapunkt oli arvamuse andmine ELAK-ile Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu kasvuhoonegaaside heite seire- ja aruandlusmehhanismi ja kliimamuutusi käsitleva muu olulise ELi ja riikliku teabe esitamise kohta. Komisjon otsustas toetada määruse eelnõu, samas rõhutada, et määruse eelnõu rakendumisel ei tohi kasvada administratiivne koormus ELi liikmesriikidele.
 

Tagasiside