Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Keskkonnakomisjoni 06.05.2013 istungil kuulati Euroopa Liidu uue perioodi eelarve Eesti osa ettepanekud looduskaitse- ja keskkonnavaldkonnas. Keskkonnaminister Keit Pentus- Rosimannuse sõnul on perioodil 2014-2020 peamine tähelepanu looduskaitsel ehk looduse mitmekesisuse hoidmisel, elupaikade taastamisel ja jääkreostusega alade korrastamisel. Eesti soovib järgmise seitsme aasta jooksul investeerida loodushoidu ligi 100 miljonit eurot, keskkonnavaldkonda kokku soovitakse suunata ligi 400 miljonit eurot.

Et ära hoida inimeste poolt looduskeskkonnale tekitatavaid negatiivseid mõjusid, on üks EL poolt rohkelt toetust saav valdkond ettevõtete keskkonnajalajälje vähendamine ja säästliku ressursikasutuse toetamine, milleks on praeguste plaanide kohaselt ette nähtud 131 miljonit eurot.

Jätkub ka veemajanduse infrastruktuuri arendamine ja kliimamuutustega seotud riskide maandamine. Lisaks on plaanis saastekvoodi müügist saadav raha investeerida biogaasi kasutamisse transpordis, mille pilootprojekt rahastatakse EL rahadega. Saastekvootide müügitulust toetatakse ka edaspidi avalike hoonete renoveerimist ja taastuvenergia väikelahendusi.

Plaanitavad investeeringud on veel ettepaneku tasandil ja ei ole ette teada, millised objektid erinevate meetmete all toetust saavad.

Keskkonnakomisjoni liikmed tunnustasid Keskkonnaministeeriumi tehtud töö eest, sest varasemalt ei ole Eestil olnud võimalust kasutada EL toetusi nii suures mahus looduskaitselisteks tegevusteks.

 

Tagasiside