Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Keskkonnakomisjoni 09.09.2014. a istungil tutvustati puiduenergiat käsitlevat uurimis-arendustööd „Puitkütuste ja puitkütuseks sobiliku toorme kasutus Eestis“. Töö viidi läbi TTÜ soojustehnika instituudi ja Eesti Maaülikooli maaehitus- ja metsandusinstituudi spetsialistide poolt. Üheks koostööpartneriks oli ka Eesti Taastuvenergia Koda. Töö on valminud SA Erametsakeskus tellimisel ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahalisel toel.

TTÜ soojustehnika instituudi ja Eesti Maaülikooli maaehitus- ja metsandusinstituudi esindajad andsid ülevaate puitkütuste tooraine senise kasutuse ja perspektiivse vajaduse analüüsi kohta. Andmetest oli näha, et puitkütuste tarbimine ja tootmine on peaaegu tasakaalus ning hakkepuitu kasutatakse rohkem, kui traditsioonilist küttepuud. Toodi välja ka nimekiri ja põhiandmed Eestis asuvate soojus ja elektri koostootmisjaamade kohta.

Samuti selgitati soovitusi ja abinõusid puiduenergia kasutamise suurendamiseks. Leiti, et toetused soodustavad mitmekülgse ja jätkusuutliku metsanduse edendamist ning ideaalis võiksid metsaomanikud olla koondatud metsaühistusse, kes paremate müügitingimuste saamiseks tegeleks materjalide müügiga.

Tutvustuse järel toimus arutelu ning vastati komisjoni liikmete täpsustavatele küsimustele. Arutelul osalesid Erametsakeskuse arendusnõunik Indrek Jakobson ja kommunikatsioonijuht Regina Hansen, Taastuvenergia Koja juhataja Rene Tammist, professor Peeter Muiste ja teadur Allar Padari Eesti Maaülikoolist ja teadur Ülo Kask Tallinna Tehnikaülikoolist ning ajakirjanik Kristiina Viiron Eesti Päevalehest.

Tagasiside