Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Keskkonnakomisjon arutas oma tänasel istungil biolagunevate jäätmete töötlemise ja nende taaskasutusse võtmisega seotud probleeme.

Keskkonnakomisjoni esimees Yoko Alender rõhutas, et ringmajandusega seotud probleemide lahendamine on tähtis. Keskkonnakomisjon jälgib tähelepanelikult töörühma tööd ja soovib anda oma panuse ringmajanduse toimimisse. „Olukorras, kus peame lähiaastatel ringlussevõtu määra oluliselt tõstma peaks riigisektor hangete kaudu aitama luua turgu sertifitseeritud teise ringi materjalidele nagu seda on kompostmuld ja väetised,” ütles Alender.

Arutelu aluseks oli SA Taaskasutatavate Materjalide Sertifitseerimiskeskuse pöördumine.

SA Taaskasutatavate Materjalide Sertifitseerimiskeskus on sõltumatu sertifitseerimisasutus, mis ainsana Eestis viib läbi biolagunevatest jäätmetest valmistatud komposti, reoveesette komposti ja biolagunevatest jäätmetest biogaasi tootmisel tekkiva kääritusjäägi tootmise korralduse kontrolli, toote ohutuse ja kvaliteedi hindamist ning väljastab asjaomaseid vastavushindamise sertifikaate tootjatele. Sertifitseerimiskeskusel on oluline roll Eestis jäätmete ringlussevõtu eesmärkide saavutamisel.

Sertifitseerimiskeskus ootab riigi senisest tõsisemad suunised ettevõtetele toota komposti ja kääritusjääki tooterežiimis, mis suurendaksid tunduvalt biolagunevate jäätmete materjalina ringlussevõttu.

Keskkonnaministeeriumi esindaja andis teada, et ministeeriumis on hetkel väljaselgitamisel, millised on biolagunevate jäätmete käitlemisega seotud probleemid ja kuidas nad saavad Sertifitseerimiskeskuse esindajaid töösse kaasata ning nende ettepanekuid arvestada.

Tagasiside