Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Keskkonnakomisjoni ja majanduskomisjoni 16.10.12 ühisistungil tutvustati Eesti Taastuvenergia Koja ja Eesti Keskkonnaühenduste Koja ühist visiooni, milliseid energiaallikaid kasutades oleks Eestis aastaks 2030 võimalik toota 100% elektrienergiast ja soojusest taastuvenergiana. Kava koostajate sõnul on täielik üleminek puhtale energiale teostatav, kuna Eestis on suur osa taastuvenergia ressursipotentsiaalist kasutamata, samuti annaks kava elluviimine Eesti majandusele teise suure visiitkaardi infotehnoloogia kõrval.

Keskkonnaministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad tõdesid, et neil on hea meel antud visiooni näol tehtud suure töö üle taastuvenergia sektori arendamiseks. Valitsuse huviks on saada võimalikult palju erinevaid lähenemisi ja värsket informatsiooni, kuid lisati, et kavas oleks võinud olla käsitletud ka transpordisektor

Et esitatud kava näeb ette peamise energiaallikana tuuleenergiat, soovisid komisjoniliikmed teada, kuidas toimub tippkoormuste katmine ja milline saab olema varustuskindlus ebaühtlase toodangu korral. Lisaks muule olid liikmeid huvitatud kava sotsiaalmajanduslikest külgedest, nagu uute töökohtade loomine ja mil määral on Eestis olemas võimekus need töökohad vastavate spetsialistidega täita.

Komisjoniliikmete küsimustele vastasid Eesti Taastuvenergia Koja juhataja Rene Tammist, taastuvenergia asjatundja Hannes Tamjärv ning kava kaasautorid Dmitri Vassiljev OÜ-st Nelja Energia ja Eesti Tuuleenergia Assotsiatsiooni juhatuse esimees Martin Kruus. Valitsuse seisukohti esindasid Keskkonnaministeeriumi asekantsleri kt Meelis Münt ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Ando Leppiman.

Tagasiside