Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu keskkonnakomisjoni 26.01.2015. a istungil tutvuti Kyoto protokolli Doha muudatuse ratifitseerimise seaduse eelnõuga (838 SE). Eelnõu tutvustasid ja komisjoni liikmete küsimustele vastasid Keskkonnaministeeriumi kliima- ja kiirgusosakonna juhataja Jörgen Talkop ja nõunik Anne Mändmets.  Kyoto protokolli ja Doha muudatuse eesmärk on võidelda globaalse soojenemise vastu. Doha muudatuse ratifitseerimisega ei kaasne Eestile täiendavat heitkoguste vähendamise kohustust, sest EL-i ja selle liikmesriikide heitkoguste vähendamise kohustused põhinevad 2009. aastal EL-is vastuvõetud kliima- ja energiapaketil. Komisjon otsustas teha Riigikogu juhatusele ettepaneku saata eelnõu esimesele lugemisele 11.02.2015 ning määrata muudatusettepanekute tähtajaks 13.veebruar kell 12.00. Juhul, kui eelnõu esimene lugemine lõpetatakse, saata eelnõu teisele lugemisele 18.02.2015 koos ettepanekuga panna eelnõu lõpphääletusele.

Lisaks oli komisjoni istungil arutelul biotsiidiseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (754 SE). Arutelu tulemusena otsustas keskkonnakomisjon esitada eelnõule (754 SE) komisjonipoolsed muudatusettepanekud ning teha Riigikogu juhatusele ettepaneku saata eelnõu teisele lugemisele 11.02.2015. a ja juhul, kui teine lugemine lõpetatakse, saata eelnõu kolmandale lugemisele 17.02.2015. a koos ettepanekuga panna eelnõu lõpphääletusele.

Samuti oli komisjoni istungil arutelul kalapüügiseaduse eelnõu (801 SE). Istungil vaadati läbi komisjonile saabunud ettepanekuid eelnõu (801 SE) täiendamiseks ning arutelu tulemusena otsustas keskkonnakomisjon esitada eelnõule (801 SE) komisjonipoolsed muudatusettepanekud.

Komisjoni istungil oli arutelul ka välisõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (816 SE). Keskkonnakomisjon otsustas teha Riigikogu juhatusele ettepaneku saata eelnõu (816 SE) teisele lugemisele 11.02.2015. a ja juhul, kui teine lugemine lõpetatakse, saata eelnõu kolmandale lugemisele 17.02.2015. a koos ettepanekuga panna eelnõu lõpphääletusele.

Tagasiside