Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu keskkonnakomisjoni 20.10.2014. a istungil tutvuti kalandusturu korraldamise seaduse eelnõuga (744 SE). Eelnõu eesmärgiks on viia aastatel 2014–2020 ellu EL-i ühise kalanduspoliitika ja riigisiseseid kalamajanduslikke eesmärke. Eelnõu põhineb suures osas seni kehtinud kalandusturu korraldamise seadusel ning selle rakendussüsteemil. Eelnõu peab aitama kaasa toetusteks eraldatud vahendite paremale ja eesmärgipärasemale kasutamisele ning projektide paindlikumale rahastamisele, vähendama kalandusturu toetuste menetlemisega kaasnevat halduskoormust, tagama kalamajandusliku riigiabi andmist EL-is kehtivate reeglite kohaselt ja samuti parema arusaamise seaduse nõuetest.
 

Eelnõud tutvustas ja komisjoni liikmete küsimustele vastas Põllumajandusministeeriumi kalamajandusosakonna juhataja Ain Soome.
 

Komisjoni istungil oli arutelul ka arvamuse andmine Riigikogu põhiseaduskomisjonile jäätmeseaduse muutmise seaduse § 1 p 1 põhiseaduspärasuse kohta. Keskkonnaministeeriumi õigusosakonna juhataja Eda Pärtel ja jäätmeosakonna nõunik Kaili Kuusk tutvustasid Keskkonnaministeeriumi seisukohti. Keskkonnakomisjon leidis, et jäätmeseaduse muutmise seaduse § 1 p 1 ei ole vastuolus Põhiseadusega, mistõttu ei ole põhjendatud sätte kehtetuks tunnistamine.
 

Tagasiside