Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu keskkonnakomisjoni 16.02.2015. a istungil toimus avalik arutelu, mille tähelepanu keskmes oli maapõueseaduse muutmise seaduse eelnõu (842 SE). Eelnõu tutvustas eelnõu algataja Lembit Kaljuvee, kes selgitas, et tegemist on väga vajaliku seaduse eelnõuga. Nimelt eelnõuga soovitakse muuta põlevkivi kaevandamismääradega seotud sätteid. Muudatusega lubatakse põlevkivi kaeveloa omanikel kaevandada hilisematel aastatel eelneva seitsme aasta jooksul kasutamata jäänud põlevkivi aastane kaevandamismäär.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi energeetika osakonna juhataja Timo Tatar selgitas, et ministeerium toetab eelnõu, kuna see muudab põlevkivi kaevandamise määra metoodikat rohkem reaalset olukorda arvestavamaks ning nii suudetakse põlevkivi ressursist saada suuremat väärtust.

Keskkonnaministeeriumi asekantsler Ado Lõhmuse sõnul on eelnõus (842 SE) väljapakutu näol tegemist ajutise lahendusega ning tuleb vaadata ka tuleviku poole. Keskkonnaministeerium toetab paindlikku ressursi kasutamist, kuid ei saa öelda, et kehtiv regulatsioon juba seda ei võimaldaks.

Arutelul osalenud AS Eesti Energia, Viru Keemia Grupp AS, Kiviõli Keemiatööstus OÜ esindajad avaldasid toetavaid seisukohti maapõueseaduse muutmise seaduse eelnõule (842 SE).

SA Eestimaa Looduse Fondi ja MTÜ Eesti Maavarade Ühingu esindajad ei toeta eelnõu. Nende sõnul on eelnõu poolik ja liialt kiirustav, kuna puudub mõjude analüüs. Sellisel kujul ei ole eelnõu ühiskonna kui terviku huvides.

Arutelul osalesid maapõueseaduse muutmise seaduse eelnõu (842 SE) algataja riigikogu liige Lembit Kaljuvee, Keskkonnaministeeriumi asekantsler Ado Lõhmus, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi energeetika osakonna juhataja Timo Tatar, AS Eesti Energia põlevkiviäri regulaatorsuhete juht Jaanus Arukaevu, maavarade valdkonna keskkonnajuht Kalmer Sokman, jurist Marelle Esko ja pressiesindaja Eliis Vennik, Viru Keemia Grupp AS juhatuse liige Jaanus Purga ja õigusosakonna asejuhataja Erik Mõttus, Kiviõli Keemiatööstus OÜ nõukogu esimees Marti Hääl, SA Eestimaa Looduse Fond juhatuse esimees Silvia Lotman ja koordinaator Kai Klein ning Eesti Maavarade Ühingu juhatuse liige Mihkel Pukk.

Arutelu on järelvaadetav järgmisel veebilehel:

Tagasiside