Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

 

Komisjoni istungil oli päevakorras arvamuse andmine ELAK-ile Euroopa Liidu Nõukogu direktiivi eelnõu kohta, millega kehtestatakse põhilised ohutusnormid kaitseks ioniseeriva kiirgusega kokkupuutest tulenevate ohtude eest. Komisjoni liikmetele tegi eelnõu kohta ülevaate Keskkonnaministeeriumi kliima- ja kiirgusosakonna peaspetsialist Reelika Runnel.

Tema sõnul ühendatakse Euratom õigusaktide ajakohastamise tulemusel põhiliste ohutusnormide direktiiv 96/29/Euratom ja sellega seotud direktiivid: meditsiinidirektiiv 97/43/Euratom, välistöötajate direktiiv 90/641/Euratom, kõrgaktiivsete kinniste kiirgusallikate direktiiv 2003/122/Euratom ja avaliku teabe direktiiv 89/618/Euratom. Viie direktiivi ümbersõnastamise tulemuseks on üks mahukas direktiiv, millel on 11 peatükki, 110 artiklit ja 16 lisa. Soovitakse ära katta kõik kiirgusvaldkonnad, mida ei olnud eelnevalt reguleeritud, samuti reguleeritakse ära looduslikud kiirgusallikad ja nende seire. Runneli sõnul on Eestis põhiprobleemiks radoon ja selle mõõtmise seadustamine riiklikul tasandil, samuti tuleb Eestis vastu võtta radooni ohjamise kava.
 
Komisjoni liikmed tundsid huvi hetkel kehtivate ehitusnormide kohta ohtlikel radoonialadel. Runneli sõnul hetkel kehtivaid ehitusnorme radoonialade kohta kehtestatud ei ole, käesoleva direktiivi vastuvõtmisel tuleb muuta ehitusseadust ja selle alamakte. Samuti tuleb direktiivi vastuvõtmisel muuta kiirgusseadust ja selle alamakte ning sotsiaalministri määrust, millega kehtestatakse kiirgusohutusnõudeid meditsiinis.
 
Samuti tundsid komisjoni liikmed huvi, kas radooniohtlikel aladel on tehtud ka meditsiinilisi uurimusi radooni kahjulikkusest. Runneli sõnul põhjustab liigne radoon kopsuvähki ja sellealane statistika on olemas.
 
Komisjon otsustas teha ELAK-ile ettepaneku, et Vabariigi Valitsuse viimasest seisukohast võetaks välja sõnad „ega riigieelarvelisi kulusidˮ, kuna inimese tervis on tähtsam kui rahalised kulutused.
 
Tagasiside