Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Keskkonnakomisjoni 23.09.13 istungil toimus arutelu teemal väiketuulikud ja nende paigaldamise nõuete seadustamine. Arutelul osalesid Eesti Tuuleenergia Assotsiatsiooni tegevjuht Tuuliki Kasonen, Bakeri OÜ esindaja Anti Tiik, Keskkonnaministeeriumi asekantsler Meelis Münt, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi energeetikaosakonna energia turgude juht Jako Reinaste ja nõunik Regina Rass, Regionaalminister Siim Valmar Kiisler ja planeeringute osakonna juhataja Martina Proosa.

Teema tõstatus seoses KredExi väiketuulikute investeeringutoetusega, mis eeldas kohaliku omavalitsuse ehitusluba ja projekteerimistingimusi või kirjalikku nõusolekut. Et väiketuuliku püstitamine ei ole õigusaktidega täpsemalt reguleeritud, on nende püstitamine praktikas tõstatanud rea probleeme.

Arutelul tõdeti, et kodumajapidamistes kasutatavad tuulikud ja päikesepaneelid suunavad inimest kõige enam tähelepanu pöörama energiasäästule läbi suurema teadlikkuse ja enda tegevuse juhtimise. Kindlasti ei sobi tuulik kõikjale seoses asukoha ja tuuleressursiga, kuid see on üks lihtsamaid viise tarbijal ise taastuvenergiaallikatest elektrit toota.

Kokkuvõtteid ja järeldusi KredExi investeeringutoetusega tehtud pilootprojektidest tutvustas Eesti Tuuleenergia Assotsiatsiooni tegevjuht Tuuliki Kasonen. Peamise kitsaskohana toodi välja asukohavalik, ehk eraisikud on valinud tuulikule asukoha, kus ei ole tuult või on turbulentne piirkond. Et sellist olukorda edaspidi välistada, peaksid juba toetuse tingimustes olema sees vastavad nõuded. On ka olukordi, kus tuulikul on vale kõrgusega mast, kuid see ei ole kindlasti õige koht kokku hoidmiseks.

Samuti räägiti väiketuulikutele seatud nõuetest, milleks hetkel on määrusega kehtestatud müra normtasemed. Arutlusel oli leida võimalus võtta arvesse ka visuaalset häiringut, vilkumist, vibratsiooni kui ka madalsagedus müra.

Regionaalminister Siim Valmar Kiisler rääkis Hajaasustuse programmist aastateks 2013-2014, mille kaudu toetatakse muu hulgas majapidamiste autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi, kust on võimalik toetust taotleda ka väiketuulikute jaoks.

Ka Euroopa Parlament kutsub oma värskelt ilmunud resolutsioonis Euroopa Komisjoni ja liikmesriike üles tunnistama väikesemahulise elektri- ja soojatootmise tähtsust ning hõlbustama selle kasutuselevõttu liikmesriikides.
 

Tagasiside