Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

 

Keskkonnakomisjoni 16.04.12 istungil tutvustasid Keskkonnaministeeriumi looduskaitse nõunik Hanno Zingel ja looduskaitse osakonna juhataja Taimo Aasma looduskaitse arengukava aastani 2020.

Looduskaitse arengukava aastani 2020 eesmärgid on jagatud kolme suurde valdkonda, millel on mitmeid alleesmärke ja neist tulenevaid meetmeid ehk tegevusi. Peamised strateegilised eesmärgid on:
– Inimesed tunnevad ning hoiavad loodust ja oskavad oma teadmisi igapäevaelus rakendada.
– Liikide ja elupaikade soodne seisund ja maastike mitmekesisus on tagatud ning elupaigad toimivad ühtse ökoloogilise võrgustikuna.
– Loodusvarade pikaajaline püsimine on tagatud ning nende kasutamisel arvestatakse ökosüsteemse lähenemise põhimõtteid.

Lühidalt iseloomustab antud arengukava selle sissejuhatuses toodud mõte „ Kõige paremini on loodus kaitstud ja hoitud siis, kui inimesed oskavad ja tahavad ise loodust ehk oma igapäevast elukeskkonda kaitsta“. Et sel korral on keskmisest rohkem tähelepanu pööratud keskkonnaharidusele, on välja toonud ka keskkonnaminister Keit Pentus.
Keskkonnakomisjoni küsimusele, kas looduskaitse arengukava aastani 2020 arvestab võrdselt hästi kõigi osapoolte huvisid, vastas Taimo Aasma, et tema hinnangul on see päris hästi tasakaalus, sest arengukava koostamisel sai arvesse võetud palju häid ettepanekuid ja ühtegi teravat vastuolu ei ole kerkinud.
 

Valminud arengukava, mida hetkel kooskõlastatakse teiste ministeeriumitega, on eesmärgiga tagada riikliku looduskaitsetegevuse süstemaatiline planeerimine, loodusvarade mõõdukas kasutamine ning liikide ja elupaikade säilimine. Antud strateegiline dokument annab sisendi rahaliste vahendite planeerimiseks ja on aluseks Eesti keskkonnategevuskava 2007-2013 täiendamisel. Looduskaitse arengukava aastani 2020 kinnitab Vabariigi Valitsus oma korraldusega.

 

Tagasiside