Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

 Keskkonnakomisjoni 10.09.2012 istungi peamised teemad olid kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (255 SE) ja keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (234 SE).
Kalapüügiseaduse muudatusi oli kutsutud tutvustama Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna juhataja Ain Soome. Muudatused tulenevad Euroopa Liidu Nõukogu määruse nr 1224/2009 rakendamisest, millega seatakse Euroopa Liidu ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks üksikasjalikud rakenduseeskirjad ja tõsiste rikkumiste osas võetakse kasutusele punktisüsteem. Kui kalalaevatunnistuse omanik on kogunud teatud arvu punkte, peatatakse kalalaevatunnistuse kehtivus mõneks ajaks, kui tunnistuse omanikul on kogunenud 90 punkti, võetakse kalalaevatunnistus jäädavalt ära.

Samuti muudetakse eelnõukohase seadusega paindlikumaks Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel Eesti Vabariigile eraldatud lubatud aastase saagi kehtestamise võimalused ja antakse Vabariigi Valitsusele õigus kehtestada vajaduse korral kalaliigi lubatud aastane saak ka poolaastate kaupa. Ettepaneku tegi Peipsi Alamvesikonna Kalurite Liit, sest muudatus tagaks kaluritele stabiilsemad püügivõimalused ja sissetuleku kogu aasta kestel. Poole aasta kaupa väljapüügi piirangu kehtestamine järgib ka teadussoovitusi.

Teise seaduseelnõuna oli arutusel keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (234 SE). Eelnõu kohaselt täiendatakse keskkonnatasude seadust paragrahviga 9¹ ning kehtestatakse põlevkivivaru kaevandamise, kasutamise või kasutuskõlbmatuks muutmise eest täiendav ressursimaks 2 eurot tonni kohta alates 1. jaanuar 2013. Eelnõu kohaselt laekuvat lisatulu tuleks kasutada õpetajate palgatõusuks. Vabariigi Valitsus eelnõud ei toeta, kuna peab strateegilise maavara ressursitasu muutmise korral vajalikuks analüüsida muudatuse mõju ja optimaalsust. Keskkonnaministeeriumist osales istungil kantsler Rita Annus.

Keskkonnakomisjon otsustas saata kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (255 SE) esimesele lugemisele ja teha ettepaneku esimene lugemine lõpetada ning määrata eelnõule muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 03.10.12 kell 16.00.
Keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (234 SE) osas otsustati jätkata arutelu järgmistel istungitel, et algatajad saaksid eelnõu sisu paremini avada.

 

Kristin Tamm, 631 6511
[email protected]

Tagasiside