Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Keskkonnakomisjon kuulas 10.12.12 istungil ettekannet Riigimetsa Majandamise Keskuse tegevustest ja arengusuundadest. Metsahaldusest ja -majandusest ning 2011 aasta tulemustest rääkis RMK juhatuse esimees Aigar Kallas. Tema sõnul järgib RMK põhimõtet, et iga raiutud hektari kohta uuendatakse üks hektar metsa ja selle põhimõttega ka jätkatakse. RMK-l on kõikide metsakasvatustööde osas pindala järkjärgult suurenenud, kuid senisest rohkem vajaksid lähiaastatel rekonstrueerimist metsateed ja kuivenduskraavide süsteem. Aigar Kallas andis keskkonnakomisjonile edasi ka RMK soovi, et metsaseaduse eelnõu Riigikogusse saabudes vaadataks see üle metsakasvataja sõbralikult.

Keskkonnakomisjon vaatas läbi veeseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (319 SE) ja jäätmeseaduse muutmise seaduse eelnõu (293 SE) muudatusettepanekuid, ning vormistas veeseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõule (319 SE) kuus komisjonipoolset muudatusettepanekut ning jäätmeseaduse muutmise seaduse eelnõule (293 SE) viis muudatusettepanekut. Samuti otsustas keskkonnakomisjon teha ettepaneku saata jäätmeseaduse muutmise seaduse eelnõu (293 SE) teisele lugemisele 18.12.2012, teha ettepanek teine lugemine lõpetada ja juhul, kui teine lugemine lõpetatakse, panna eelnõu (293 SE) kolmandale lugemisele 20.12.12. ja seadusena vastu võtta.

Tagasiside