Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Keskkonnakomisjoni 19.11.12 istungile oli kutsutud Keskkonnaministeeriumi maapõue osakonna juhataja Tarmo All tutvustama Ehitusmaavarade kasutamise riiklikku arengukava 2011–2020 ning selle rakendusplaani aastateks 2012-2015. Tema sõnul oli arengukava kirjutamisel peamiseks ülesandeks defineerida, mis võiks olla või peaks olema riigi huvi nende maavarade kasutamisel.

Selleks on Ehitusmaavarade arengukavas ära toodud kolm strateegilist eesmärki: tagada riigi infrastruktuuri ehitusobjektide ning tarbijate varustamine ehitusmaavaradega, suurendada ehitusmaavarade kaevandamise ja kasutamise efektiivsust ning võimalike alternatiivsete ehitusmaterjalide kasutamist ja vähendada ehitusmaavarade kaevandamisest ja kasutamisest tingitud keskkonnamõju. Vajalikud meetmed eesmärkide saavutamiseks on lahti kirjutatud arengukava rakendusplaanis aastateks 2012-2015.

Keskkonnakomisjon esitas täiendavaid küsimusi ja tänas Keskkonnaministeeriumi esindajat sisuka ettekande eest, mis andis keskkonnakomisjonile lisainformatsiooni keskkonnatasudega seotud eelnõude menetlemiseks.

Tagasiside