Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Keskkonnakomisjoni 14.05.13 istungil tutvuti Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga, millega soovitakse kehtestada mereala ruumilise planeerimise ja rannikualade integreeritud haldamise raamistik.

Valitsuse seisukohti selgitas Keskkonnaministeeriumi merekeskkonna osakonna nõunik Silver Vahtra, kes andis muuhulgas ülevaate, milles seisneb merealade ruumiline planeerimine ja rannikuala integreeritud majandamine üldisemalt. Teadaolevalt puudub täna enamikes Euroopa Liidu riikides tõhus merealade planeerimine ja antud direktiivi eesmärk ongi innustada Euroopa riike koguma infot maismaal ja merel toimuvate tegevuste vastastikusest mõjust. Direktiivi üks eesmärk on panna liikmesriike tulevikus välja töötama ka rannikuala tervikmajandamise ja merealade planeerimise strateegiaid, mis arvestaksid koos majanduslike teguritega samaväärselt ka sotsiaalseid ja keskkonnasäästlikke eesmärke.

Keskkonnakomisjon toetas Vabariigi Valitsuse seisukohti Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõule, millega kehtestatakse mereala ruumilise planeerimise ja rannikualade integreeritud haldamise raamistik.

Keskkonnakomisjoni teine päevakorrapunkt oli jäätmeseaduse § 131 muutmise seaduse eelnõu (421 SE) teisele lugemisele saatmine. Keskkonnakomisjoni liikmed otsustasid saata jäätmeseaduse § 131 muutmise seaduse eelnõu (421 SE) teisele lugemisele 22. mail 2013 ja juhul, kui teine lugemine lõpetatakse, saata eelnõu kolmandale lugemisele 05. juunil 2013 koos ettepanekuga panna eelnõu lõpphääletusele ja seadusena vastu võtta.
 

Tagasiside