Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Keskkonnakomisjon kuulas oma tänasel istungil Rohetiigri Eesti energiakaardi tutvustust, mille esitasid Rohetiigri ja Tallinna Tehnikaülikooli Targa linna tippkeskuse esindaja.

Rohetiigri Eesti Energia teekaart aastani 2050 koondab ettevõtjate vaadet, kuidas Eesti suudaks edukalt ellu viia energeetikasektoris rohepööret.

Rõhutati, et tasakaalus majanduse ja energia teekaardi eesmärk on looduskeskkonna seisukorda hoides ja parandades ning loodusvarasid säästlikumalt kasutades saavutada Eesti energiamajanduse kliimaneutraalsus nii, et ühtlasi on hoitud ja paraneb ka Eesti elanike heaolu. Suur rõhk on teekaardis taastuvenergeetikal koos salvestusvõimsuste kasvatamisega.

Keskkonnakomisjoni esimees Yoko Alender selgitas, et seatud eesmärkide saavutamiseks on vaja muudatusi nii arengukavades, seadusandluses kui maksunduses. Muudatus on oma osa täita nii avalikul kui erasektoril, aga ka igal tarbijal.

„See kõik nõuab koordineeritud süsteemset koostööd nii valitsuse kui ka seadusandja vahel, kui ka tihedat koostööd teaduse ja erasektoriga, kasvõi näiteks selleks, et igal korteriühistul, kus on renoveerimine käsil, saaks luua energiatootmise- ja salvestamise võimekuse,“ toonitas Alender. Ta lisas, et tänane kohtumine asjaomaste asutuste ja ettevõtete esindajatega andis olulise panuse, et tagada koordineeritud rohepöörde elluviimise kaudu Eestis kestlik majanduskasv.

Tagasiside