Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu keskkonnakomisjon otsustas 10.06 istungil saata välisõhu kaitse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (434 SE) teisele lugemisele 18. juunil 2013 ja juhul, kui teine lugemine lõpetatakse, saata eelnõu kolmandale lugemisele 20. juunil 2013 koos ettepanekuga panna eelnõu lõpphääletusele ja seadusena vastu võtta.

Keskkonnakomisjon otsustas saata keskkonnajärelevalve seaduse täiendamise seaduse eelnõu (443 SE) esimesele lugemisele samuti 18. juunil, teha ettepaneku esimene lugemine lõpetada ning määrata eelnõule muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 03.07.2013 kell 16.00. Eelnõu kohaselt viiakse keskkonnajärelevalve seadus kooskõlla avaliku teabe seadusega ning võimaldatakse keskkonnainspektsioonil täita oma ülesandeid ka väljaspool tavalist tööaega. Muudatustega tagatakse keskkonnainspektsiooni valmisolek reageerida kriisiolukordadele ja täita operatiivselt ettenägematuid ja edasilükkamatuid ülesandeid peale tööaja lõppu ning puhkepäevadel ja riiklikel pühadel. Samuti annab eelnõu keskkonnainspektsioonile õiguse pidada objekti kontrollimise ja õiguserikkumiste andmekogusid.

Lisaks oli keskkonnakomisjoni päevakorras arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile. Arvamust anti Eesti seisukohtadele Euroopa Liidu Nõukogu otsuse suhtes, mis puudutab seisukohtade võtmist HELCOMis ja IMOs Läänemere lämmastikoksiidide heite kontrollimise alaks nimetamise kohta.
 

Tagasiside