Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Keskkonnakomisjon arutas 08.10.12 istungil kalapüügi seaduse muutmise seaduse eelnõu (255 SE) ja otsustas selle teisele lugemisele saata. Lisaks anti ELAK-ile arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse eelnõu kohta, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ kasvuhoonegaaside saastekvootide enampakkumiste ajastamist käsitlevate sätete täpsustamiseks.

Kalapüügi seaduse muutmise seaduse eelnõu (255 SE) muudatusettepanekute esitamise tähtajaks oli 3. oktoober 2012 ning muudatusettepanekuid eelnõule ei esitatud. Küll aga vormistas keskkonnakomisjon 3 komisjonipoolset muudatusettepanekut, neist 2 Keskkonnaministeeriumi (KKM) poolsete ettepanekute alusel. KKM-lt saabunud ettepanekud olid esitatud Peipsi järvel GPS- jälgimissüsteemi kaudu edastavate andmete esitamise korra kehtestamise ja selle rikkumise eest kohaldatavate sanktsioonide kohta. Muudatusettepanekud olid tingitud sellest, et eelnõu jõudis Riigikogusse juba 2012 aasta kevadel, kuid vastavalt Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni valitsuste vahelise kalapüügikomisjoni 33. istungi protokollile tuleb Peipsi järvel põhjanooda ehk mutnikupüügi vahendeid omavad alused varustada GPS- jälgimissüsteemiga.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse eelnõu, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ kasvuhoonegaaside saastekvootide enampakkumiste ajastamist käsitlevate sätete täpsustamiseks, olid tutvustama kutsutud Keskkonnaministeeriumi asekantsleri kt Meelis Münt ja Keskkonnaministeeriumi kliima- ja kiirgusosakonna peaspetsialist Jörgen Talkop. Keskkonnakomisjon nõustus Vabariigi Valitsuse seisukohaga.

Tagasiside