Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu keskkonnakomisjon otsustas 18.03 istungil saata veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (391 SE) esimesele lugemisele 10. aprill, teha ettepank esimene lugemine lõpetada ning määrata eelnõule muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 10 tööpäeva (24.04.2013).

Eelnõu eesmärk on ajakohastada põllumajanduse kohta käivaid väetiste kasutamise regulatsioone selliselt, et oleks tagatud veekeskkonna tõhusam kaitse. Eelnõuga täiendatakse volitusnorme Vabariigi Valitsuse määruste väljatöötamiseks, et kehtestada kanalisatsiooniehitistele ja naftasaaduste hoidmisehitistele täpsustatud kujad. Samuti antakse tootjatele määrusega konkreetsemad juhised vajalike kalkulatsioonide tegemiseks, et kasutada väetisi õigetes kogustes ning planeerida sõnnikuhoidla mahtu. Eelnõu täpsustab ka Keskkonnainspektsiooni õigust rakendada sunnivahendeid veeseaduse nõuete täitmiseks.

Lisaks praktiliste probleemide lahendamisele on eelnõu eesmärk ka korrektselt üle võtta Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2007/60/EÜ, üleujutusriski hindamise ja maandamise kohta, vastavalt Euroopa Komisjoni märkusele. Osa seaduse muudatusi on seotud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 91/676/EMÜ veekogude kaitsmise kohta põllumajandusest lähtuva nitraadireostuse eest nõuete rakendamisega.

Tagasiside