Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu keskkonnakomisjon otsustas saata välisõhu kaitse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (434 SE) esimesele lugemisele 22. mail, teha ettepank esimene lugemine lõpetada ning määrata eelnõule muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 10 tööpäeva (04.06.2013).

Eelnõukohase seaduse vastuvõtmine tagab direktiivide 2009/29/EÜ ja 2008/101/EÜ täieliku ülevõtmise Eesti õigusesse. See tähendab, et täiustatakse ja laiendatakse ühenduse kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteemi, nii et reguleeritakse kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikute enampakkumisel müümist ja enampakkumisel saadud müügitulu kasutamist. Samuti täiendatakse regulatsiooni heitkoguse loa taotluse osas ja kehtestatakse kasvuhoonegaaside heitkogustega kauplemise registri toimingute riigilõiv. Välisõhukaitse seaduse sõnastuse ajakohastamine on vajalik ka selleks, et ühtlustada seaduses kasutatavad mõisted ning uuendada seaduses sisalduvaid viiteid Euroopa Komisjoni õigusaktidele. Seadus on planeeritud jõustuma 2013. aasta 1. augustil.
 

Tagasiside