Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Keskkonnakomisjon arutas 18.09.12 istungil välisõhu kaitse seaduse ja vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu. Keskkonnaministeeriumist olid eelnõu tutvustama kutsutud välisõhu osakonna peaspetsialist Heiko Heitur ja välisõhu osakonna juhataja Heidi Koger.
Seaduses täpsustatakse ja täiendatakse välisõhu kaitse mõisteid ning vedelkütustele, sealhulgas biokütusele, kohaldatavaid nõudeid, et viia need kooskõlla EL õigusaktidega. Osad muudatused kohustavad tootjaid tarbijatele lisainformatsiooni jagama, et neil oleks võimalik teha keskkonnateadlikumaid valikuid.

Kütuse seire andmekogu põhimääruse kehtestamine võimaldab kõigil tarbijatel tulevikus saada informatsiooni tanklates müüdava kütuse kvaliteedi kohta. Samuti on seaduse jõustumisel rehvide tootjaid ja tarnijaid kohustatud alates 2012. aasta 1. novembrist kasutama oma toodetel energiamärgist rehvide kütusesäästlikkuse ja muude oluliste parameetrite märgistamise kohta.

Keskkonnakomisjon otsustas saata välisõhu kaitse seaduse ja vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (267 SE) esimesele lugemisele muutmata kujul, teha ettepaneku esimene lugemine lõpetada ning määrata eelnõule muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 10.10.12 kell 16.00.

Lisaks eelmainitud seaduseelnõule oli keskkonnakomisjoni istungi teiseks päevakorrapunktiks arvamuse andmine Euroopa Komisjoni teatisele „Taastuvenergia: oluline osaline Euroopa energiaturul“. Keskkonnakomisjon oli arvamusel, et Euroopa Komisjonis tuleks võimalikult kiiresti kindlaks määrata poliitikasuunad taastuvenergeetikas 2020. aasta järgseks perioodiks.

Valitsuse seisukohta teatise kohta oli kutsutud tutvustama Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi energeetikaosakonna säästva energia talitsuse juhataja Madis Laaniste. Keskkonnakomisjon otsustas nõustuda Euroopa Komisjoni teatisega „Taastuvenergia: oluline osaline Euroopa energiaturulˮ ning toetada Vabariigi Valitsuse seisukohti antud teatise kohta.
 

Tagasiside